2021. május 23., vasárnap

Sürgős meditáció

Ez a felhívás csak a Fénymunkás társainknak és az erre vezettetés érzőknek szól. Illetve mindenkinek, aki segíteni szeretne meditáljon! Sürgős meditáció most! Mindenki olyan gyakran végezze, ahogy csak tudja és érzi a vezettetést.

Magyar nyelvű vezetett meditáció ide kattintva. Eredeti angol nyelvű bejegyzés ide kattintva. Magyarul pedig ide kattintva.

A Fény győzelme!

2021. május 22., szombat

A negyedik dimenziós átmenet

A negyedik dimenziós szint egy paradigmaváltásként tapasztalható. Most érkezünk bele a kellős közepébe. Az Esemény robbantja be igazán hivatalosan is a 4D átmeneti időszakot, többek között az UFO felfedésekkel és a letartóztatásokkal, eltitkolt technológiák és történelmünk felfedésével egyetemben. Messzemenőleg könnyebbé válik majd a spirituális fejlődés. A 4D a valódi ébredés időszaka.

Ahogy jelenleg a következő rövid időszakban elhagyjuk a harmadik dimenziós valóságot a negyedikbe fogunk csusszanni egy rövid és átmeneti időszakra még az ötödik dimenziós felemelkedett állapot előtt. A 4D előtt a rendszer összeomlásnak indul, ez most történik és csúcsa az Esemény lesz. A váltás előtti órák különlegesek lesznek, mert a negyedik dimenzió elkezd becsorogni a harmadikba. Amikor megkezdődik az ugrás, az Esemény, nem lesz kétség. Ne várja senki, hogy minden probléma el fog tűnni egy szempillantás alatt. Vagy képesek leszünk keresztülmenni mindezeken a folyamatokon és változásokon a jövőben, vagy hátra kell hagyjuk a fizikai testünket, esetleg egy másik 3D bolygón folytatni a fejlődésünket. Bárhogy is, a Föld és a rajta lévő élet 5D állapotban lesz, nem lehet rajta alacsonyabb életforma többé az átalakulások után.

A 4D földi mennyország egy globális öntudatként fejeződik ki. A lehetőségek polarizált gondolatokként léteznek, tehát talán lehetségesek, talán nem, talán megtörténnek, talán nem. A teljesség gondolata egyszerűen van és létezik. Képesek leszünk az új, eljövendő emelkedésre összpontosítani teljes mértékben, miközben még látjuk a korábbi 3D valóságot is, de nem lesz ránk hatással. Ebben a negyedik dimenzióban minden gondolatnak a teremtő ereje felgyorsul! Engedjétek meg magadatoknak az ajándék kiteljesedését és ébredjetek rá a negyedik dimenzionális világ szépségére. Ez sokkal több annál, mint egy kapubejárat az ötödik dimenzióba, mely felkínálkozott.

Az ötödik dimenzió már semleges polaritású. A polaritás úgy létezik ezen a szinten, mint egy tökéletes választás, melyet a kollektív emberi tudatosságnak kell megválasztani. Ez a választás többet foglal magába, mint a szavazási rendszereitek szerinti egyszerű többséget. A negyedik dimenziós világ megengedi nektek, hogy úgy tapasztaljatok meg egy választást, vagy egy következményt, mint egy tökéletes elképzelés. Ez azt jelenti, hogy a gondolatokon kívül fogtok játszani, mivel kapcsolatban vagytok minden más élő fényrészecskével, egészen az elsőtől a harmadik dimenziókig. Ez a 4D előny képes megváltoztatni az elavult 3D tapasztalatokat. A Szeretet egyszerre, mint fogalom és megtapasztalás létezik, mint egy tágabb valóság, mivel ott egy nagyobb valóságot foglal magába. Finomabb rezgések, frekvenciák és fénykiáradások a kifejeződés árnyalatait hozzák létre finoman, tele gyönyörűséggel, az alacsonyabb dimenziók fényének nagyobb kifejezéseként.

Azon nem tudatos emberek többsége, akik energetikailag túlságosan mérgezőek, és akik túl alacsony szinten rezegnek, nem tudnak megfelelni ennek a magasabb szintű tervnek, de más úton sokan kénytelenek majd eljutni az 5D-be. Ez esetben minden csak rajtuk múlik, hogy mennyire lesznek nyitottak és fejlődőképesek. A szabad akarat élni fog.

Az Esemény pillanatában hatalmas Fény lesz a 4D-ben is, ami a plazma és éteri és asztrális világot foglalja magában. Ez a 4D egy híd tehát, amelyen most sokan vannak és még lesznek is, viszonylag rövid ideig tart. A 4D-n való áthaladás készít fel bennünket az 5. dimenzióra. A 4D érzései az ébredési pillanatok, körülöttünk és bennünk minden könnyebbnek tűnik, a dolgok kevésbé merevek, és feloldódik a félelem. Az idő nem lineáris többé a 4. dimenzióban.

Most történik meg először az, hogy egy ilyen sűrű fizikai test áthalad a felemelkedés folyamatán. Azt mondom, azok a lelkek, amelyek ezekbe a fizikai testekbe inkarnálódtak, magukkal vihetik az emberi egyenruhájukat a magasabb dimenzióba, ha úgy döntünk. Erre úgy tekintünk, mint az emberiség fejlődésének következő lépése. Úgyhogy gondoskodjatok a fizikai testetekről!

Szerencsére az átmenet során segítenek bennünket a magasabb dimenziók emelkedett lényei, akik egyre inkább megjelennek a jelenünkben, és itt vannak, hogy támogassanak.

2021. május 7., péntek

Lemúria és Atlantisz története

Lemúria korszaka időszámításunk előtt 4.500.000-től egészen 12.000 évvel ezelőttig tehető. Lemúria és később Atlantisz kontinenseinek elsüllyedéséig hét fő kontinensből állt a Föld bolygó.

A hatalmas Lemúriához tartozó földrészek jelenleg a Csendes óceán alatt találhatók, szintúgy Hawaii, a Húsvét szigetek, Fiji szigetek, Ausztrália és Új-Zéland alatt. És tart egészen az Indiai óceánon át Madagaszkárig. Lemúria keleti partja kiterjedt egészen a jelenlegi Kaliforniáig és Kanada Brit Kolumbiai részéig. Hosszú évekkel azelőtt, hogy a tudatosság visszaesett, a lemúriaiak egy ötödik dimenziós frekvenciában, vagy dimenzióban éltek és minden gond nélkül, képesek voltak visszalépni az ötödikből, negyedik és harmadik dimenziós szintekre, tudtak mozogni a dimenziószintek között. Ezt bármikor megtehették, ha arra vágytak a szív energiája által. A lemúriai faj, olyan lények keveréke volt, akik főleg a Szíriuszról, az Alfa Kentaurról és kisebb számban más bolygókról származtak. Végül, ahogy ezek a fajok keveredtek egymással a Földön, létrehozták a Lemúriai civilizációt. Mondhatni, hogy egy meglehetősen félelmetes keveréket alkottak. Lemúria valójában a civilizáció bölcsője volt ezen a bolygón, az anyaföld, amely sok más civilizáció megszületését támogatta, mint a későbbiek során Atlantisz létrejöttét is.

Lemúria kontinense több millió év alatt, varázslatos paradicsommá nőtte ki magát. Végül a két fő kontines közötti háborúk eredménye következtében, Lemúrián és Atlantiszon hatalmas pusztítások történtek. Huszonötezer évvel ezelőtt, Atlantisz és Lemúria volt az egymás eszméi ellen küzdő két legnagyobb kontinens. Két nagyon különböző elgondolásuk volt arról, hogy milyen formában kellene irányítani a Föld bolygón élő más civilizációkat. A Lemúriaiak abban hittek, hogy a más, kevésbé fejlett kultúrákat békén kell hagyni, hogy saját ritmusuk, saját értelmi képességeik és életútjuk alapján folytassák evolúciós fejlődésüket.

Az Atlantisziak hite szerint pedig minden kevésbé fejlett kultúrát a két legfejlettebb civilizáció hatalma és irányítása alá kellene vonni. Ez a nézeteltérés, később termonukleáris háborúk sorozatát okozta Atlantisz és Lemúria között. Amikor a háborúknak vége szakadt, nem voltak győztesek. Ezek alatt a pusztító háborúk alatt a magasan fejtett emberek egészen lealacsonyodtak egy nagyon alacsony szintű viselkedésmódra. Végül Atlantisz és Lemúria, saját agresszivitásuk áldozatává vált és mindkét kontinens szülőföldje nagyon legyengült a háborúk miatt. Az embereket tájékoztatták a papok, hogy a kontinenseik kevesebb, mint 15.000 éven belül el fognak teljesen süllyedni. Azokban az időkben az emberek átlagosan kb. 20.000 és 30.000 évig éltek és megértették, hogy azoknak, akik a rombolást okozták, át kell élniük a pusztulás megtapasztalását.

Lemúria idején Kalifornia része volt Lemúria földjének. Amikor a Lemúriaiakban tudatosult, hogy a földjüket pusztítás fenyegeti, kérelmet nyújtottak be kisebb Shamballába, az Agartha Hálózat fejéhez, hogy engedélyt kérjenek a Shasta-hegy alatti város megépítéséhez kultúrájuk és emlékeik megőrzése céljából. A városépítéssel és a földalatti Agartha hálózattal kapcsolatos engedély megadása érdekében be kellett bizonyítaniuk, hogy már megtanulták a háborúval és agresszivitással kapcsolatos leckéiket. Bizonyítaniuk kellett másoknak is, többek között a Bolygók Galaktikus Szövetségének is. Hogy újra a Szövetség tagjaivá válhassanak, meg kellett mutatniuk, hogy megtanulták a leckét a békével kapcsolatban. Amikor megkapták az engedélyt a városuk felépítéséhez, melyet Telosnak neveztek el, megtudták, hogy ezen a helyen túl lehet élni a fenyegető kataklizma változást is. A Shasta-hegyen belül, ott már létezett egy barlang nagy kupolával. Itt megépítették a várost, melyet Telosnak neveztek el, mely egy egész nagy területet, a mai Kaliforniát és az USA nagy részét foglalta magába, melyet most a Dél-Nyugati résznek hívunk. Telos a Shasta-hegy északi részétől a nyugati part mentén egészen Brit Kolumbiáig húzódott. Telos jelentette a Kommunikációt, az egységet és a Megértést a Szellemmel.

Amikor Telos elkészült, 200.000 ember befogadására vált alkalmassá. Amikor az özönvizek megkezdődtek, csak 25.000 embernek sikerült bemenekülnie a hegy belsejébe. Nagyjából ennyien maradtak a harmadik dimenziós Lemúriai kultúrából. Az emlékanyagokat már akkor elhozták Lemúriából Telos földalatti városába és a Templomokba, még mikor azok épültek. A robbanás, mely elpusztította a kontinenst, egy kicsivel korábban történt, mint ahogyan arra számítottak volna, és ez oka annak, hogy sok embernek nem sikerült időben a hegy belsejébe jutni. A közismert Lemúria, a szeretett Anyaföld, egy éjszaka folyamán megsemmisült. A kontinens nyugodt csendben süllyedt el és sokan nem is voltak tudatában a történéseknek. A lakosság nagy része aludt, és mindez akkor történt. Nem volt szokatlan az időjárás sem azon az éjszakán. Egy Lord Himalaya közvetítés kapcsán 1959-ben Geraldine Innocenti, El Morya ikerlángja elmondta, hogy a papságnak nagy része, akik hűek maradtak a Fényhez és a Szentséghez, mindvégig kitartottak, erősek és bátrak maradtak, énekeltek és imádkoztak mindvégig, míg szépen lassan elmerültek a hullámok alatt. Még mielőtt Lemúria kontinense elsüllyedt, a Templomok papjai és papnői óvva intettek mindenkit a bekövetkező kataklizma váltással kapcsolatosan és a Szent Tűz Gyújtópontjait elszállították Telosba, a többit pedig más érintetlen helyekre vitték. Ezeknek a Lángoknak a sokaságát Atlantisz kontinensén, különleges helyre helyezték és ott tartották életben napi spirituális szertartásokkal hosszú időn át. Ezek a papok és papnők csak közvetlen Lemúria elsüllyedését megelőzően tértek vissza otthonukba és önkéntesen az emberek mellé szegődtek, hogy ragyogásukkal, vigasztalásukkal és bátorságukkal segítsék őket. Felajánlották, hogy segítenek ellensúlyozni a félelmet, mely a kataklizma változásokkal jár. Ők szerető jótevők voltak, Istenségük kisugárzásával és áldozatukkal irányították energiájukat, mellyel a szó szoros értelmében körülvették az emberek auráját és békét sugároztak rájuk, segítettek nekik szabadságot teremteni a félelemből, segítettek az emberek étertesteinek megtisztításában, hogy a jövőbeni megtestesüléseik alatt már ne kelljen hasonló megrázkódtatásokat megtapasztalniuk.

Lord Himalaya a Híd a Szabadsághoz közvetítésben 1959-ben azt mondta, hogy a papság számos tagja kis csoportokban stratégiailag különböző területeken imádkozott és énekelt, amíg elmerültünk a víz alatt. A dal, melyet énekeltek, ugyan az volt, melyet ma úgy ismerünk, hogy Auld Lang Syne, tehát Régi Szép Idők. Cselekedetük mögötti elképzelés az volt, hogy minden szörnyű élmény nyomot hagy egy nagyon mély traumát követően az étertestben és a sejtszintű emlékeinkben és számos megtestesülés szükséges a meggyógyításához. A papság tevékenységén és áldozatán át, hogy azt választották, hogy együtt énekelnek emberek csoportjaival a megsemmisülésig, sok félelmet csillapított és fenntartott egy bizonyos mértékű harmóniát. Ez nagyban csökkentette az elpusztult emberek lelkének sérüléseit és traumáit. Énekeltek, zenéltek és imádkoztak, míg a vízszint és a hullámok a szájukig emelkedett. És akkor meghaltak. Az éjszaka folyamán, míg sokan nyugodtan aludtak, a csillagos kék ég alatt történt mindez. A szeretett Anyaföld elmerült a Csendes-óceán hullámai alatt. A papok nem adták fel és egyikük sem tanúsított semmilyen félelmet. Lemúria méltósággal süllyedt el! Auld Lang Syne volt az utolsó dal, melyet Lemúria földjén hallottak.

Az énekelt dal újra eljött a Földre az Ír embereken keresztül egy nagyon látnoki megfogalmazásban. Should auld acquaintances be forgot, magyarul El kellene felejteni egy ismerősét. Valójában régi ismerősök vagyunk, akik ismét újraegyesülünk a fizikai birodalomból a szeretteinkkel, korábbi barátainkkal és Telosi családtagjainkkal, akik még láthatatlanok nekünk, de remélhetőleg már nem túl sokáig. Halld jól a szívedben barátom ezt a következő pár mondatot. Szeretett Lemúriánk elsüllyedését megelőzően megjövendölték, hogy valamikor a távoli jövőben egy napon, sokan összegyűlünk újra és egy csoportként, együtt énekeljük ismét a dalt teljes tudatossággal, hogy a Föld Győzelme megvalósult. Ez időtájt, jön el az idő, a várva várt nap és beteljesedik a hihetetlen jóslat. Mi most indítjuk el a várva várt Újraegyesülés folyamatának kezdetét.

Ez könnycseppeket csal a szemeimbe, hogy engedem, hogy tudj Adamáról, hogy sokan közületek, akik olvassák ezeket a szavakat, ott voltak azok között a bátor lelkek között, akik feláldozták az életüket a kollektíváért. Tapsolták és tapsolják a bátorságodat akkor és most, és örvendjünk együtt a visszatérést, még egyszer, folytatódik a mi nagy Lemúriai küldetésünk, hogy segítsünk a bolygónak és az emberiségnek a dicsőséges felemelkedésben.

Telosban, a küldetésünk egyik része volt, hogy megtartsuk az egyensúlyt és a felemelkedési folyamat energiáit a bolygón, míg a felszínlakók nem tudják maguk ezt megtenni. Most az az idő jött el, hogy a két civilizáció együtt Egy Szívként teszi mindezt.

Mi történt a két kontinens elsüllyedését követően? Lemúria elsüllyedésekor Atlantiszt folyamatos földrengések rázták és földjének különböző részei semmisültek meg, amely 200 éven keresztül tartott egészen a végső stádiumig, mikor a kontinens teljesen elmerült. Lemúria és Atlantisz katasztrófáját követően a bolygó még 2.000 éven át rázkódott. 200 év alatt a Föld két nagy földrészt veszített el, ráadásul még a termo-nukleáris fegyverek hatása is érezhető volt, melynek kapcsán a Föld egy olyan óriási visszaesést és sérülést szenvedett el, hogy több ezer évig tartott, hogy visszaálljon az egyensúlya és újra befogadóképes legyen. Több száz évvel a két kontinens pusztulása után is rengeteg törmelék volt az atmoszférában, ami a Földet jelentősen elzárta a ragyogó nap fényétől. Az atmoszféra nagyon hideggé vált, mert a napfény nem volt képes áthatolni a vastag és mérgező atmoszférikus törmeléken és csak nagyon kevés táplálék tudott fejlődni. Egy nagy százaléka az állatoknak és a növényeknek elpusztult.

Miért van manapság kevés bizonyíték a két civilizáció létezésére? Az az oka, hogy a városokat, amelyek nem süllyedtek el vagy kőtörmelék borította el a rázkódások következtében, vagy a földrengések eltörölték a föld felszínéről, vagy a hatalmas árapály hullámok pusztítottak, melyek gyakran egészen 1.000 mérföldes távolságra behatoltak a szárazföldre és elpusztítottak sok várost, lakóhelyet és úthálózatot. Az állandó földaktivitások miatt az életben maradás feltételei kíméletlenné és nehézzé váltak, az emberek rettegtek, mert civilizációjuk életminősége nagyon gyorsan megromlott. Az életben maradottak öröksége a balsors, éhínség, szegénység és betegség lett. Az emberek eredeti magassága a bolygón körülbelül 12 láb volt. A Hyperboreaiak még mindig 12 láb magasak és közülük egyikük sem él a felszínen mostanság. Lemúria elsüllyedésének idején a Lemúriaiak lecsökkentették magasságukat 7 lábra és még mindig 7 és 8 láb magasak, a mai napig. És további magasságcsökkenés is volt a bolygón, sokunk a felszínen élő emberek közül 6 láb magasak, vagy annál alacsonyabbak. Amint a civilizációnk kifejlődik, ez helyreáll majd. Még most is az emberek a bolygó felszínén magasabbakká válnak, mint amilyenek 100 évvel ezelőtt voltak.

Telosban két formája van a kormánynak. Telos királya és királynője, Ra Mu és Rana Mu, emelkedett mesterek, akik már ikerlángok, alkotják Telos kormányzatának egyik formáját.

Ők Telos alapvető uralkodói. A kormány másik formája a helyi Tanács, amelyet Telos Fényének Lemúriai Tanácsának hívnak és 12 emelkedett mesterből áll. 6 férfi és 6 nő szolgál a tanácsban az Isteni férfi és Isteni női egyensúly megtestesítőiként. A tizenharmadik tag, Telos Magas Rendű Főpapja ez időtájt Adama, a tanács vezetőjeként tevékenykedik. A tanács döntetlen szavazása esetén őt illeti meg a végső döntés joga. A tanács tagjait annak alapján választják, hogy milyen szellemi szintet értek el belső minőségeik, érettségük és szakértelmük tekintetében. Amikor a tanács egy tagja elhatározza, hogy a szolgálat másik szintjére lép, a megüresedett helyre közismert emberek és azok kerülhetnek, akik vágyat éreznek a távozó tanácstag helyének betöltésére. Minden tevékenységet gondosan megtanulnak a tanács, a papság és Telos királya és királynője által. A királyé és a királynőé az utolsó szó, hogy végül kit választanak ki a feladatok betöltésére a tanácsba.

Telos egy igen nagy város, körülbelül másfélmillióan élünk itt. A város nem oszlik kerületekre és mind része vagyunk a helyi kormánynak, sokunk különböző területeken él. Telos városa 5 szinten, több négyzetmérföldes kiterjedésben a Shasta-hegy alatt található.

Az embereink nagy százaléka az első szinten, a kupola alatt él. Ez az, ahol a közigazgatási és nyilvános épületek, valamint számos templom található. Ennek a szintnek a központjában áll a főtemplomunk, egy piramis formájú szerkezet, melyet MaRa Templomának hívnak. Itt 10.000 ember ülésezik egyszerre. Ez a templom Melchizedek papságának van szentelve. A piramis fehér, csúcsköves, melyet élő könek hívunk, és Vénusz adományozta nekünk.

A második szint, ahol a termelés és gyártás folyik az emberek és a város szükségleteinek ellátása érdekében. Ezen a területen számos gyermek és felnőtt iskola található. Szintén sok ember él ezen a szinten is.

A harmadik szint teljesen a hydrofónikus kertjeinknek van szentelve, ahol a mi összes táplálékunk terem 7 hold földterületen. A termelt diétás étkeink nagyon érdekesek, mókásak és változatosak. A kertészkedési módszereink igazán hatásosak, mert 7 hold földterület mindössze, amire szükségünk van a bőséges termesztéshez, mely nagyon változatos ételeket, erős és egészséges testet és örök fiatalságot biztosít másfél millió ember számára. A hydrofónikus kertek állandó termést, folyamatos betakaríthatóságot tudnak biztosítani. A fejlett hydrofónikus technológia alkalmazásával sokkal gyorsabban, rendkívül kevés termőföld és víz segítségével, valamint a vegyszerek használata nélkül tudunk élelmet termelni. A mi étkeink teljesen organikusak (szervesek) és magas a rezgésszintjük. A kertészkedési formánkban nincs szükség trágyára és nem merül ki a termőtalaj sem. Mi szerves ásványi anyagokat teszünk az öntözővízbe. Ez növeli és felgyorsítja a termést Telos szeretetrezgése, energiája és fénye által. Ez az 5. dimenziós tudatosság varázsa, amit ti is fel fogtok fedezni nemsokára még ebben az évtizedben, vagy nem sokkal az után.

A negyedik szint tartalmaz hydrofónikus kertet, némi gyártó részt és egy nagy természetes területet, parkokat kis tavakkal és szökőkutakkal.

Az ötödik szint teljesen a természetnek van szentelve. Vannak magas fák, tavak, atmoszférikus parkok és ez az a hely, ahol az állatainkat tarjuk. Ezen a természeti szinten a növényzet és az állatok megőrizték eredeti természetességüket egy olyan szinten, amilyet a felszínen hosszú ideje nem lehet látni. Minden állatunk vegetáriánus és nem eszik meg egymást. Teljes harmóniában élnek egymás mellett félelem és agresszió nélkül az emberrel és egymással szemben. Telos igazán az a hely, ahol az oroszlán és a bárány egymás mellett alszik és teljes bizalommal vannak egymás iránt.

Akik olvassák ezeket a szavakat, mindannyiótoknak azt mondjuk, hogy Lemúria sosem pusztult el teljesen, mint ahogyan azt jelen idődben érzékeled. Még mindig létezik egy negyedik és ötödik dimenziós frekvencián, ami még nem látható a ti harmadik dimenziós látásmódotokkal és észlelésetekkel. Ahogyan a dimenziók közötti fátyol egyre vékonyabbá válik, biztosítunk benneteket, hogy egy nem túl messzi jövőben, szeretett Lemúriátok az Ő Új Ragyogásával és Dicsőségével fizikailag tapintható formában fel fogja tárni magát nektek. Ahogy megnyitjátok magatokat egy magasabb tudatosságú életmód iránt és megtisztítjátok magatokat eltorzított és hibás hitrendszereitektől, képesek lesztek meglátni a szeretett Szülőhazát mégegyszer és engedélyt kaptok rá, hogy belépjetek Általa teljes Szeretettel és Ragyogással oda, melyet tartogat számotokra. Meghívott leszel mégegyszer és nagyon is érezhetően összekapcsolódunk egymással majd ezen a paradicsomi helyen. A robbanás idején Lemúria és mindaz amit képviselt a bolygó számára, felemelkedett egy 4. dimenziós frekvenciára. És ez folytatódott a növekedés és fejlődés befejezéséig mindazokkal, akik hosszú időn át kitartottak.

Ha ez az információ könnyeket hoz a szemeidbe és megnyitja a szívedet, hogy begyógyítsa a hosszú időn át eltemetett fájdalmakat benned, engedd meg magadnak a könnycseppeket. Engedd meg a könnycseppek csordogálását, hogy elhozza a gyógyulást lényed minden részéhez. Engedd meg magadnak, hogy igazán érezz és végy a szíveden át lélegzetet. Az Isten Éned örökre feloldja és meggyógyítja azokat a lenyomatokat benned. Kérd meg a Felsőbb Éned, hogy támogasson téged azoknak a feljegyzéseknek a felfedésében, melyek visszatartanak az Új Dicső Valóság leleplezésében. Azt kérjük, hogy napi meditációdban addig tevékenykedj, amíg nem érzed a befejezést. Lépj kapcsolatba velünk a szíveden keresztül. Kérheted a segítségünket és mi veled leszünk amint végzed a belső munkát. Telosban mindannyian buzgón támogatunk mindenkit, aki a kezét nyújta felénk. Mi egy olyan civilizáció vagyunk, amely nagy szív megnyitásokat vitt véghez és a mi rezgésünk az Isteni Anya Szívével pulzál. A mélyen ülő fájdalmak fokozatosan felszabadulnak majd bennetek és megkönnyebbültök. Ezeknek a sérüléseknek a tisztulása segíteni fog nektek, hogy igazán megértsétek, kik is vagytok valójában. Ez majd megengedi nektek, hogy óriásit ugorjatok a teljes spirituális, érzelmi és fizikai érzékelésetekben.

Az Új Nap, az Új Világ éppen most születik. Sokan megtanultuk a leckéinket a Szeretetről és az Új Lemúria, az elveszett paradicsom, most újra kibontakozik. Lemúria egyrésze, mely hű maradt a Fényhez és az Ő Szentségéhez felemelkedett a 4. dimenzióba a kataklizma változás idején. Soha nem pusztult el teljesen, csak 3. dimenziós tekintetben. Lemúria a mai napig folytatta fejlődését és növekedését egy ötödik dimenziós tudatosságba és a magasabb dimenziókban létezik. És Telos, a mi szeretett Telosunk és minden csodálatos ember, aki ott él a mi átjárónk erre a csodálatos helyre.

2021. április 12., hétfő

A földre szállások

A bejegyzés előtt íme, egy új YouTube videó az Eseményről, magyar nyelven. A BitChute videómegosztóra is felkerült, ide kattintva megtekinthető. Valamint elkészült a teljes letiltott Esemény leírás is, ami a blogon volt. Le is tudjátok tölteni. Szépen át lett dolgozva és javítva. Ha nem tudjátok megnézni, esetleg letölteni írjatok a davidalaje kukac gmail pont com címre és küldök új linkeket! A 140.000 YouTube megtekintés felett járó, letiltott Kennedy terv videó pedig ide kattintva megtekinthető.
 
Esemény dokumentum változat: 
 

Esemény PDF változat:
 

Ideje a következő fokozatra kapcsolnunk a közelgő kapcsolatfelvétel megismerését tekintve is! Milyen dolgoknak kell megtörténnie a kapcsolatfelvétel és a földre szállások előtt? És várhatóan hogyan fog zajlani mindez nagy vonalakban? Időpontokat csak a Forrás tud. Amit tudunk, hogy a legeslegkésőbbi határidő ezek kezdetére a 2025. év. Ettől korábban fognak elkezdődni az alábbiak. Akár idén, akár jövőre, akár azután.

1. A jóléti alapok kézbesítése.
2. Az Egyesült Államok jelenlegi kormányának eltávolítása.
3. Az IRS és a Federal Reserve megszüntetése.
4. Visszatérés az Amerikai Alkotmányhoz és a Polgári Joghoz.
5. Átmeneti Amerikai kormány, mely mintegy 9 hónapig van hatalmon.
6. Az Átmeneti kormány bejelenti a Galaktikus Föderáció létezését.

Nagy nyilvános letartoztatások. (Részletek a Telegram csatornánkon erről ide kattintva. Vagy a Facebookon ebben a bejegyzésben.) Az új bankrendszer bejelentése. Új kormányzás hatalomra jutása. UFO felfedések. Perek időpontjainak kijelölése. Titkos technológiák kiadása. Új pénzügyi intézmények indítása. Találkozás az űr és a spirituális család földön szolgáló tagjaival. Jelentős reformok végrehajtása. A Föld levegőjének és vizeinek, talajának megtisztítása. Első kapcsolatfelvételi bejelentések. Felemelkedett mesterek megjelenése. Agarthaiak találkozása a felszíni világgal. A bőség ideje kezdődik. Felkészülünk a teljes tudatosságra.


Az új gazdasági rendszert még az előtt be kell hozni, hogy a régi összeomlik teljesen. Ezek Isteni időben fognak történni. Az elvett pénzeitek vissza lesznek szolgáltatva a jóléti alapok kiosztásakor. Atlantisz és Lemúria idejéből való ősi bölcsességek és titkos tudások felfedése.

Az átmeneti kormány célja pontosan az, amit a neve is takar, hogy elhozza az átmenetet abba az időszakba, amit én szeretek úgy nevezni, hogy földre szállás utáni valóság, mely kormány szorosan együtt fog működni a Galaktikus Föderációval és ennek a bolygónak más kormányaival is az új valóságunk megteremtésében.

A földre szállásokat mennyei harsonák jelzik majd. A hajók olyan lassan földet érnek, mintha lassított felvétel volna. Mindenki egy különleges hangot hall majd, amely azt mondja, hogy maradjanak távol a hajóktól, amíg az ajtók kinyílnak, és a legénység kilép.

Az első kapcsolatfelvételi küldetés legfelsőbb parancsnoka egy különleges üzenetet ad ki 30 perccel a földet érések befejeztét követően. Bevezetésre kerül a mágneses felemelő technológia és sok egyéb gyógyító technológia is. Új átfogó kommunikációs rendszer lesz a régi helyett. A hajókon való látogatások során elmagyarázzák az új technológiákat és a jövőbeli időbeosztásokat. Intenzív oktatások és tréningek lesznek a történelemről és a tudatosságról.

Lesz egy végső evakuálás mindezek végén és az emelkedések után (közben) a földi átalakulások kezdetekor, hiszen a bolygón az átalakulás napjaiban nem lesz alkalmas az életben maradásra. Addig a Fényhajókon vagy a Belső Földben vagy a Fényszigeteken leszünk biztonságban. Utána pedig vagy visszatérünk a Földre, vagy oda, ahol folytatni szeretnénk a létünket. De a Föld már 5D lesz ezután, ahogy az meg van írva.

Közzétételt és az elrejtett technológiák felfedését mielőbb! Készen állunk! Elég a titkokból és a kozmikus információk és igazságok visszatartásából és az emberek elnyomásából a földi hatalmak és megszállóik által! Megadjuk az engedélyt a beavatkozásra, az események felgyorsítására! Tanulni szeretnénk az új tudatosságról és a jövőről, nem pedig egy helyben topogni a mocsárban és a negatív rezgésű dolgok tömkelegével foglalkozni nap, mint nap, mint egy mókuskerékben! Szeretettel várjuk az egyesülést Veletek és a valódi ébresztést és változásokat kiváltó Napvillanást! Köszönjük, amit értünk teszek nap, mint nap, miközben sokaknak fogalmuk sincs a létezésetekről és a kozmikus igazságokról és valóságról.

Minden a megfelelő időben történik. A Teremtő tudja, mikor kell elindítani. Ez az Isteni villanás el fogja indítani a spirituális erőket. Az esemény lesz bolygónk számára az áttörés pillanata, mind fizikai és nem fizikai síkon. Mindenki tudni és érezni fogja a Földön, hogy valami történt. Ez még számunkra is meglepetés lesz, mikor meg fog történni. Ilyen még nem történt ezelőtt.

Senkinek ne legyen kétsége, az időpont tökéletesen időzített. Szükség van még néhány ember ébredésére. Azt hiszem érezni lehet, hogy a véghajrában vagyunk.

Az áttörés pillanatában a fény és az egyéb földi pozitív erők és alakulatok átfogják venni az irányítást a tömegmédia felett és ekkor fognak információkat kibocsátani a földönkívüliek közreműködéséről, a cabal, háttérhatalom bűneiről, a fejlett technológiákról, egyszóval ez lesz a teljes nyilvánosságra hozatal. Mindent persze szépen sorjában, hogy fel tudjuk dolgozni.

Sokan kételkednek és évek óta tartó ígérgetésnek hiszik az egészet, amit megértünk teljesen. Nagyon is. De ez egy nagyon-nagyon régi és alapos terv, folyamatos korrigálásokkal. A színfalak mögött rengeteg dolog lett megakadályozva, sokkal rosszabb lenne a helyzet jelenleg, ha nem lenne földi és nem földi segítségek, alakulatok!
 

Az Esemény lesz a kezdőlökés, aminek során kezdetét veszi ez a folyamat. Ahogy telnek a napok, úgy lesz egyre kevesebb embernek sokkoló majd, amikor mindezek történni fognak, ezáltal kisebb lesz a kezdeti, átmeneti káosz, felfordulás is, amelyet ez a pozitív felszabadulás magával hoz majd a sok alvó számára. Egyre egyértelműbb lesz, hogy meg kell történnie az önmagát beteljesítő folyamatnak. Minden szál össze fog érni és ki fog csattani egy pillanatban, bizonyos órákban, egy bizonyos napon. Előtte lehetnek előjelek pár nappal. A jók kezében van az irányítás, ez már csak arról szól, hogy nekünk szeretnének minél kisebb bajt okozni az ellen oldal reakcióival.

De nem kell sok, hogy megtörténhessen biztonságosan a beavatkozás!
 
Mi vagyunk az Ellenállás! Légy készen, hogy minden maradék kétséged el fog tűnni, amikor az Esemény előtti napokba lépünk.
 
Az Eseményt megelőzően, egy adott pillanatban, lesznek bizonyos intézkedések, amelyek tagadhatatlanul bizonyítják majd a felébredett lakosság számára, hogy a Terv igaz, és valóban léteznek Fényerők, akik a bolygószintű felszabadításért dolgoznak. Pozitív Katonaságnak megvannak a tervei a tömeges letartóztatások végrehajtására.
 
 
Az Esemény idején, az Ellenállás ügynökei, egy bizonyos számban, fel fognak jönni a földalatti bázisaikról a földfelszínre. Egyszerű civil ruhát fognak viselni, nem pedig katonai egyenruhát. Közelről fogják monitorozni a tömeges letartóztatások folyamatát és segíteni fogják a Pozitív Katonaságot, valamint a polgári hatóságot magukban a letartóztatásokban, szükség esetén. A cabal azon tagjai, akiket az Ellenállás ügynökei fognak letartóztatni, titkos helyszínre lesznek szállítva, majd később átengedik őket a Pozitív Katonaság, polgári hatóság kezeire. Ezek alól csupán a cabal néhány tagja kivétel, akik múltjukban, ezen a bolygón túlmutató bűnöket követtek el, így Galaktikus Bíróság előtt kell megjelenniük. Ezek legtöbbje a későbbiekben visszatér a Földre, hogy az emberiség döntse el a sorsát, egy frakciójuk azonban azonnal a Galaktikus Központi Napba lesz szállítva.

A bejegyzés utoljára frissítve: 2021.05.02

2021. április 5., hétfő

A Csillagmagok

Minden tudnivaló a Csillagmagokról. A Csillagmagok olyan egyének, akik sóvárgó vágyat éreznek annak tudására, hogy talán egy másik világból származnak. Magányosságot és elszigeteltséget tapasztalnak meg, mivel ez egy emberi állapot, de idegeneknek érzik magukat ezen a bolygón. A társadalmunk viselkedését és motivációját szétszórtnak és észszerűtlennek tartják. A Csillagmagok, gyakran rendkívül kellemetlenül érzik magukat a társadalmi intézményekben. Például politikai, gazdasági, egészségügyi, iskolai helyeken is. Már fiatal korukban szokatlanul világosan látják a bizonyos szabályok mögötti rejtett egyezményeket, azok mögöttes és szövevényes tartalmát.

A Csillagmagok kifejlődött lények más bolygókról, csillag rendszerekből és galaxisokból, akiknek különleges küldetésük támogatni a Föld Bolygót és az ő emberiségét, hogy elhozzák az Aranykort az ezred forduló körül.


A Csillagmagok is, mint a földi emberek, szintén tehetetlenségben és teljes felejtésben születnek le a földre az ő identitásukat, eredetüket és céljaikat illetően. Azonban a csillagmagok génjei kódolva vannak egy felébresztő hívásra, mely arra lett megtervezve, hogy aktiválja őket az életük egy előre meghatározott pillanatában. Az ébredésük lehet lágy és fokozatos, vagy egészen dramatikus és hirtelen.

Mindkét esetben az emlékezetük különböző mértékben áll helyre, hogy engedje a csillagmagot tudatosan végezni küldetését. Kapcsolatuk a Felsőbb Énjükkel megerősödik, és nagymértékben engedik vezettetni magukat a belső tudásuk által.

Sok Csillagmag gyakorlott a gyors spirituális fejlődésben. Ugyanis a Csillagmagok képesek pár év alatt eldobni azokat a korlátozó viselkedési mintákat és félelmeket, melyekkel a Földi emberek sok-sok életidőt töltenek, hogy mindezt véghez vigyék. Ez azért van, mert a csillagmagok már vettek részt hasonló küldetéseken más bolygókon, és teljes ismerettel rendelkeznek a tudatosság felemelésének eljárásait és technikáit illetően.

A csillaghajók fogalma, az intergalaktikus utazás, a más galaxisokban lévő érző életformák létezése, a módosított fizikai jelenségek, természetesek és logikusak számukra.

Mivel a Csillagmagok feladatát sokkal bonyolultabb végrehajtani egy ilyen jóval sűrűbb dimenzióban, mint a miénkben, a Csillagmagok gondosan lettek kiválogatva a galaxisunkból és azon túlról is. Néhányan a felejtés kockázatával oly módon végzik munkájukat, hogy esetleg elfelejthetik, kik is ők valójában, és elveszíthetik összeköttetésüket Felsőbb Énjükkel is.

Habár a Csillagmagok a Föld népességének mindössze egy kis százalékát készítik fel, küldetésük mégis hatalmas és változó. Át kell menniük a fizikai életen, és meg kell próbálniuk emlékezni arra, hogy kik is ők valójában. Amikor sikerül létrehozniuk a kapcsolatot, keresztül kell préselniük magukat egy átalakulási folyamaton, hogy kiteljesedhessenek, a Felsőbb Énjükre összpontosíthassanak és összekapcsolódhassanak vele. A Csillagmagok aztán egyszer csak felismerik majd, hogy kik is ők valójában, és el tudnak kezdeni segíteni a felvilágosodott Földi lelkeknek, hogy lehorgonyozzák a fényt az Anyaföldre.

A Csillagmagok a magasabb dimenziókból érkezve vesznek részt itt ebben a mi fizikai világunkba való Isteni Beavatkozásban. Ez a bolygó nem lenne képes tovább életben maradni ezen Isteni Beavatkozás nélkül, melyet a mi Teremtőnk rendelt el. A Csillagmagok gondoskodnak a bolygónk támogatását összehangolva végző Galaktikus Föderációval, az Elohimmel, a Spirituális Hierarchiákkal, és az Idő Uraival való elveszett kapcsolatunk felerősítéséről. A Csillagmagok felébredtek, és készen állnak a fény lehorgonyzására, meditációkra és az olyan szituációkra való összpontosításra energetikailag, melyeket meg kell változtatni ahhoz, hogy az mindenki számára jók legyenek.

A Csillagmag Én aktiválási folyamat egy 12 perces folyamat.

Ülj le, csukd be a szemed, és kezdj el egy be és kilégzési sorozatot, egymás után háromszor az alábbiak szerint. Lélegezz be Fényt a fejed tetején keresztül le a testedbe áramolva, ezután lélegezd ki az összes stresszt és az összes aggodalmat a lábadon át a földbe vezetve. Végezd ezt összesen háromszor. Ez a folyamat egy percig tart.

Helyezd a bal kezed tenyérrel felfelé a bal combodra. A jobb kezed érintse a köldököd alatt pár centivel lévő részt. Ez egy energiaörvény.

Kérd meg a Földangyalokat, hogy jöjjenek el, és aktiválják ezt az örvényközpontot számodra. Tartsd ott a kezed négy percig.

Eztán tedd a jobb kezed pár centire a köldököd fölé. Egy másik energiaörvény. És kérd a Földangyalokat, hogy aktiválják ezt a területet is számodra. Tartsd ott a kezed 5 percig.

Most helyezd a két kezed tenyérrel felfelé a két combodra, és kérd meg a Földangyalokat, hogy küldjenek neked egy megerősítést arra vonatkozóan, hogy aktiválva lettél. Várj két percig, hogy megkapd ezt a visszajelzést.

Most, hogy aktiválva lettél, készen állsz arra, hogy aktívan közreműködj a többi csillagmaggal a csakrarendszered tisztításában és kiegyensúlyozásában. Arra lettél felkérve, hogy maradj ráhangolódva, hogy különböző módokat tanulhass a Földanya és az emberiség számára való segítségnyújtás lehetőségeiről, még mielőtt a föld változásai megtörténnek.

A fenti meditáció elkészült magyar vezetett változatban is! Ideje a Csillagmagok felébresztésének! Nagy valószínűséggel Te is az vagy! A 15 perces magyar nyelvű vezetett meditáció alatt egy 528 Hz (hertz) szeretet frekvenciájú zene, hang szól. Ez a frekvencia segít kinyitni a szívedet, megélni a békességet, beindítani az ébredési és gyógyulási folyamatokat.
 
YouTube videó formában:

https://www.bitchute.com/video/jWkfIqkmOZfB

MP3 letölthető változatok:
 
https://gofile.io/d/wqNv12

Ha egyik letöltési link sem működne, írjatok bátran és küldök új linket!

davidalaje kukac gmail pont com

Köszönet és végtelen hála a közreműködésért Ilonának!


 
Saját Énünk multidimenzionális kiegyenlítése.

Ahogyan Sheldan Nidle közvetítéseiben is elmagyarázta, mi Csillagmagok, és a Föld többi lakossága, a mi multidimenzionális csakrarendszerünkön keresztül lett kiegyenlítve. A Földanya bizonytalan helyzete miatt, hogy világra segít egy felemelkedő negyedik dimenziós bolygót, a Galaktikus Föderáció tudósainak, az Angyali Hierarchiáknak, az Elohimnak, és az Idő Urainak kellett megmenteni a Földanyát a koraszüléstől. Ahhoz, hogy lelassítsák őt, egy új energiájú háló lenyomatot és egy másik idő frekvencia hologramot alkalmaztak. Ennek közvetlen eredményeképpen, a mi multidimenzionális csakrakiegyenlítésünk összeomlott. Következésképpen, számos Csillagmag tapasztalt meg olyan fizikai, érzelmi és mentális blokkokat, melyek fájdalmat és kellemetlenségeket okoztak. Segítségképpen, hogy át lehessen rendezni és megkönnyíteni a Föld Angyali birodalmának a munkáját, egy öngyógyító technikát közvetítettünk az én gyógyító vezetőimen keresztül.

Ezt az öngyógyító eljárást véghez tudod vinni bárhol, ahol ülsz.

Lassan kezdj el be és kilélegezni egymás után háromszor, és várj, míg belül nyugodttá nem válsz. Ekkor folytasd azzal, hogy kérd meg a Földanya Földangyalait, hogy segítsenek neked átrendezni a csakraenergiáidat.

Tedd a jobb kezed pár centire a köldököd alá, bele az energiaörvénybe, nyisd ki a bal tenyeredet és tedd felfelé fordítva a bal combod fölé. Érezni kezdesz egy energiaáramlást a jobb kezedben. Várj egészen addig, amíg már nem érzed az energiát sehol, aztán vedd el a jobb kezed, de a bal kezedet tartasd ott végig a teljes folyamat alatt.

Vidd a jobb kezed pár centivel a köldök fölé a másik energiaörvénybe, és tedd ugyanazt, mint az előző csakránál. Aztán vedd el a jobb kezed.

Helyezd a jobb kezed a szíved fölötti energiaörvénybe. Ismételd itt is meg az előző lépéseket. Aztán távolítsd el a jobb kezed.

Tedd a jobb kezed a torkodhoz, ahol egy másik energiaörvény létezik. Ismételd az előző lépéseket. Aztán távolítsd el a jobb kezed.

Helyezd a jobb kezed a szemeid közötti energiaörvénybe. Ismételd az előző lépéseket. Köszönd meg a Földangyaloknak a segítséget.

Egy energiafelszabadulást fogsz átélni minden energiaörvényből (csakra), és amikor végeztél, tisztábbnak, könnyebbnek és sokkal kiegyensúlyozottabbnak fogod érezni magad. Ismételd meg ezt az egyszerű öngyógyítási gyakorlatot minden alkalommal, amikor bármilyen kellemetlenséget érzel.