2014. március 31., hétfő

Az áttörés küszöbén

Egyre közelebb vagyunk az áttörés pillanatához. Legyen szó égi jelenségek megfigyeléséről hazánkban és a világban vagy egyéb hírekről, minden erre utal, minden témában. A rendszer éppen omlik, de a legtöbben csak a teljes leomlás után fognak erre rájönni. A felsorolásukba nem is kezdenék, mert egy jó ideje már növekvő tendenciát mutat az egész, annak ellenére, hogy nagyjából el sem tudjuk képzelni még mennyi van visszatartva így is a megmaradt harmat gyenge háttérhatalom által. És nem utolsó sorban érezzük ezt az egészet, mely egyre jobban felszínre tör bennünk is. És ez a fontos, hiszen már itt van ami kell a kezünkben csak használni kell tudni.

Segítőink már itt vannak nagy számban a Föld körül, ami annyit jelent az idő nagyon is itt van. Az áprilisi hónap az eddigi legjelentősebb hónap lesz. Potenciálisan kitudjuk, kitudják váltani a drasztikus változásokat a bolygó felszínén és azon túl. A legösszetettebb időszak lesz az emberiség történelmében. Több, mint valószínű, hogy a Galaktikus Központi Nap aktiválása eléri a bolygónkat.

A sötétség őrült valósága hamarosan összeomlik a Fénytől, és akkor csak a Fény fog maradni, és minden szenvedés eltűnik örökre. A fizikai síkon, minden készen áll az Eseményre. Kell ezeknél több jó hír, hogy mi előtt állunk? Már csak megélni kell és segíteni a folyamaton, mint egyénileg, mint kollektív.

Még számunkra is meglepetés lesz a pillanat, melyet sóvárogva várunk, ki tudatosan, ki tudatlanul. Ideje, hogy üdvözöljük majd tegyünk az új korszakért és ne csak beszéljünk róla. Az érzések egyre konkrétabbak mindenkiben, hogy mi a valóság. Ha más nem azt tudjuk, hogy mi nem az. A Fény teljes győzelmének napjaiban vagyunk és már nem kell több hónap várakozás sem, azon már túl vagyunk és elértünk a most pillanatához.

Jelenleg abban az időszakban vagyunk, amikor már átfordul(t) minden a Fény oldalára és megállíthatatlanul egyre valószínűbb és biztosabb mindenki számára ennek ténye. A csúcs lesz az áttörés.

2014. március 12., szerda

A földi karantén végjátéka

Most már biztonságban kiadhatók bizonyos információk, melyek kapcsán sokkal egyértelműbb az egész helyzet az Eseménnyel kapcsolatban és a dinamikus feszültség a Fény és sötét erők között. Bár ezek az információk lehet, hogy sokkoló lesz néhány ember számára, de elérkezett az idő, hogy az emberek megtudják az igazságot, mert csak ha tudják az igazságot, akkor lehet ilyen helyzeteket megoldani. Ahhoz, hogy teljesen megértsük a helyzetet, ezen a bolygón, vissza kell menni egy adott időszakhoz a galaktikus történelemben, amikor a sötét erőket létre hozták. Ők a Rigel csillagrendszert választották az Orion csillagképben, amely a fő központjuk lett, ahonnan irányíthatják az ő galaktikus birodalmukat.
 
Hamar rájöttek, hogy tarthatnak túszokat és hogy tudnak a leghatékonyabban befolyást gyakorolni a Fény erői ellen, mert a Fény erők törődnek az embereikkel, és akadályozták tevékenységeiket, sokszor úgy, hogy a Fény lényeket a sötét erők túszul ejtettek, de nem esik bajuk. A sötét erők kialakították a túsz kiegyenlítő mechanizmust és ezzel egy időben fejlesztettek egzotikus fegyverekkel technológiákat, amik pusztítást végezzenek a galaxisban, és elpusztítsanak egész bolygókat, eltöröljenek egész civilizációkat.
 
Egy bizonyos ponton a leghatékonyabb fejlesztésük a túsz kiegyenlítő mechanizmus. Azt követelték, hogy a Forrás (Teremtő) ne adjon át információkat a Felemelkedett Mestereknek és a Galaktikus Föderációnak az sötét erők illegális tevékenységekről. Azzal fenyegetőztek, hogy különben elpusztítják a legnagyobb szektorait a galaxisnak. Azóta a Fény erők csak a sötét erők bizonyos tevékenységéről kaptak információt. Ez létrehozott egy kozmikus energia hasadást a Fény és Sötétség között az össze dimenzióban, ez volt a dualitás kezdete (A dualitás eredeti kezdetéről és keletkezéséről majd egy későbbi cikkben tájékozódhattok. -szerk.Sandal). Az 5.dimenzió felett a Sötétség már nincs jelen. Ettől kezdve bizonyos fajok kezdték azt hinni, hogy a sötétség és a szenvedés egy szükséges eleme az élettapasztalatnak, ahogy az éjszakát követi a nappal, és a nappalt az éjszaka.

Ez tette lehetővé a sötét erőknek,hogy a Rigel legyen az első igazi karantén alatt levő erőd, ahova a Fény nem léphetett be, mivel a Felemelkedett Mesterek információk hiányában nem voltak tájékoztatva a Rigelről, ezért nem küldtek Fényt és Szeretetet, gyógyítani a helyzetet. Titokban a sötét erők kifejlesztették a leghalálosabb fegyverüket, a stangelet bombát  (Ezek a bombák jóval az atomi szint alatti kvarkok energiáját (anyagsűrűsödés fajta) erősítik fel, és így jóval nagyobb atomi energiát képesek felszabadítani, mint az eddig ismert termonukleáris/atom, hidrogén és neutronbombák. A strangelet egy feltételezett részecske, amit már kapcsolatba hoztak a sötét anyaggal is. Erről a részecskéről a CERN-el kapcsolatba lehet olvasni. "Feltételezések szerint létezhet olyan kvarkanyag, amely egyenlő mennyiségben tartalmaz up, down és strange kvarkokat. Az ilyen kvarkanyag kis darabkái a strangelet nevet kapták. Az elméleti számítások többsége szerint a strangeletek gyorsan elbomlanak, ha egyáltalán léteznek. Maximum nanoszekundumos élettartamúak. Más számítások szerint a strangelet bizonyos körülmények között stabil lehet. További merész feltételezések szerint a strangelet-anyag összeolvad a normál anyaggal, és átalakítja azt: a normál anyagból is strangelet lesz, így a strangelet addig nő, míg mindent átalakít." -szerk.Sandal)
 
Strangelet bomba egy konglomerátum nehéz kvark, az úgynevezett furcsa kvarkok. Amikor ez a konglomerátum (Részek keveréke; eredetileg össze nem tartozó elemek, részek laza halmaza, egyvelege. -szerk.Sandal) kerül extrém nyomás és hőmérséklet alá, elkezdődik egy láncreakció a közönséges anyag változásában és a furcsa dolgok. Ha egy ilyen láncreakciót nem lehet megállítani, csak egy stangelet bomba képes lenne megsemmisíteni az egész ismert univerzumot. Szerencsére a Fény erőknek mindig volt egy technológiájuk, amivel drasztikusan korlátozhatják a strangelet bomba sugarát. Még mindig sokkal halálosabb fegyver egy strangelet bomba, mint a termonukleáris bomba. Több millió éve a sötét erők létrehoztak néhány fizikai és elég sok más éteri strangelet bombát és a Rigel-en tárolták őket.
 
25000 évvel ezelőtt hozták létre a második karantén erődöt a Földön és a strangelet bombák egy részét ide szállították és egyéb egzotikus fegyvereket is. Ez a fegyverzet volt az igazi oka annak, hogy a Galaktikus Föderáció nem avatkozott be a náci holokausztba, a Hirosima és Nagaszaki nukleáris robbantásokba, a sztálini tisztogatásokba vagy a ruandai népirtásba. Abban az időben a Galaktikus Föderáció nem tudta pontosan, milyen fegyverek állnak a sötétség rendelkezésére, csak annyit tudtak, hogy ha közbe avatkoznak, akkor annak katasztrofális következményei lehetnek. A 20. században a Föderáció már elhárította az akadályokat az Első Kapcsolatfelvételnél, amíg 1995-re készen álltak,hogy lépéseket tegyenek. Ez váltotta ki a piros riasztást az első arkhónok közül a Földön, abban az időben, és úgy döntöttek, hogy idehívják az összes többi sötét erőt a galaxisból megvédeni a földi karantént. Ennek következménye lett az úgynevezett Kongói Archón invázió 1996-ban. Volt egy rövid időszak néhány évig, amikor a sötét erőknek sikerült irányítani a legtöbb csillagrendszert 1000 fényévig a Föld körül, kivéve a Szíriusz csillagrendszert. Viszont sikerült megszállniuk a Plejádi csillaghalmazt 1996-ban. Ez egy nagy sokk volt a Plejádi fajnak, mivel több százezer évet töltöttek békében az invázió előtt. A Rigeliak egy jó pár plejádit is túszul ejtettek, és a Földre szállították őket, a mély katonai földalatti bázisokra a Southwest alá és mikrocsippeltették őket.
 
A Galaktikus Föderáció felszabadította a Plejádokat 1999-ben, és az Ellenállás is felszabadította a plejádi foglyokat Dulce-ból és egyéb bázisokról 2001-ben, de a Plejádi fajnak csaknem egy évtized volt szükséges, hogy helyreálljon teljesen, és hogy képes legyen teljes mértékben részt venni a Galaktikus Föderáció műveleteiben,hogy a Föld bolygó felszabaduljon. 1996 és 1999 közötti időszakban, minden Rigeli strangelet bombát és egyéb egzotikus fegyvereket áthoztak a Földre. A legtöbb fizikai egzotikus fegyvert eltávolította az Ellenállás 2004-ig, de a nagy része az éteri egzotikus fegyverekkel maradt egészen a közelmúltig. Többek között megemlíteném a fizikai antigravitációs skalár fegyvereket. Mindegyiket eltávolították 2004-ben és az Ellenállás soha több nem teszi lehetővé, hogy ilyen fegyvereket kilehessen fejleszteni a hadiipariban. Az Ellenállás ennek ellenére támogatja az antigravitációs technológia fejlesztését békés célokra.
 
1999 óta a Felemelkedett Mesterek, a Galaktikus Föderáció és az Ellenállási Mozgalom aktívan eltávolítja az egzotikus technológiákat a földi karanténból rétegről rétegre. Minden alkalommal, egy réteg eltávolítása után a Forrástól egy Felemelkedett mester információt kap a következő rétegről. Ezután a Föderáció és az Ellenállás személyzete eltávolítja, hogy a következő éteri rétegre tudjon jutni. Ez a folyamatos volt eddig, amíg néhány héttel ezelőtt egy drasztikus áttörés nem történt.
 
A Felemelkedett Mesterek már információkat kapnak a Forrástól az összes többi éteri sötét erőkről és technológiáról. Hamarosan eltávolításra kerülnek a legfelsőbb hatalmon levő archónok is a bolygón. A sötétség őrült valósága hamarosan összeomlik a Fénytől, és akkor csak a Fény fog maradni, és minden szenvedés eltűnik örökre. 2014.március 8.-án, egy utolsó réteg éteri arkhón és egzotikus éteri fegyverek maradtak. A legtöbb éteri hüllő és technológia eltávolításra került, már csak egy kis csoport őrült arkhón maradt éteri fegyverekkel. Függetlenül attól, hogy van-e strangelet bombájuk vagy valami más, nem világos, hogy az információkat még mindig visszatartják biztonsági okokból. Ez az egyetlen tényező maradt, amely megakadályozza, hogy az Esemény megtörténhessen. Hogy meddig marad meg ez az utolsó réteg az sem világos, ugyanezen okokból. 
 
A fizikai síkon, minden készen áll az Eseményre. A Föderáció hatalmas flottája van a Föld körül. Jelenleg mintegy 5 milliárd álcázott fizikai hajó állomásozik az Oroszlán régióban (csillagképben). Ezen felül mintegy 120 millió álcázott fizikai Föderációs hajó a térségben a Kármán vonal és az Armstrong határ között. A Föderációs hajók száma és stratégiája a troposzférában és a bolygó felszínén egyelőre szigorúan titkos. Amikor az első repedések megjelennek az archónok utolsó éterikus védelmen, majd gyorsan követik az események egymást. A fejlemények felbukkanása, nem feltétlenül ugyanabban a sorrendben:
 
- Rendkívül fejlett és hatékony gyógyszer technológiák bemutatása a főáramú médiában
- Vitathatatlan igazolás Atlantisz létezéséről a főáramú médiában
- Vitathatatlan igazolás földönkívüli civilizációk létezéséről a médiában, valószínűleg titkos NSA (nemzetbiztonsági) fájlok, vagy Snowden vagy bármely más bejelentés
- Teljesen működőképes ingyen (szabad) energia otthoni eladásra egy nyilvános weboldalon
- Letartóztatások vagy a Cabal felső tagjainak fizikai eltávolítása ami megjelenik a főáramú médiában
- Világszintű pénzügyi visszaállítás
- Az Esemény
 
A folyamatok felgyorsításának érdekében a Fény erők megkért, hogy nyomjak meg egy közzétételi akupunktúrás pontot. Én először megnyomok kettőt. Először is én vagyok kapcsolatba vagyok egy nagyon erős pozitív csoporttal jelentős pénzügyi képességgel, termelési infrastruktúrával és stratégiai tervet kell kezdeni a tömegtermelésre, és hogy megfizethetőek legyenek a szabad energia eszközök az emberiség számára. Ők felkeresik a feltalálókat munkával kapcsolatban, a többletenergia eszközökért és gyors tömegtermelésért. Ha vannak feltalálók a személyes integritásaitokban, a bolygó felszabadulása előtt, profi, aki nem fél a Cabaltól, és többletenergia prototípusokkal dolgozik, amelyek skálázhatóak és könnyen lehet többszörözni, akkor lépjen kapcsolatba velem.
 
Másodszor, van egy bizonyos projekt, amely magában foglalja az Ellenállás és a felszíni populációt. Ha vannak olyan emberek, akik fizikai kapcsolatba vannak az Ellenállással, illetve a Agartha hálózattal 1996 óta, akkor a kapcsolatot velem. A fizikai síkon, a bolygó felszínén a helyzet lassan eléri a csúcspontját. A Cabal túl messzire ment, és ultimátumot adtak ki a Fény erők. A Cabalnak muszáj volt demonstrálnunk egy enyhe változatát a Stardust (Csillagpor) technológiának.

Itt kell hozzátenni, hogy Stardust (Csillagpor) nem csak, hogy blokkolja és lebénítja a Cabal tagjait, akkor is lehet használni, hogyha embereket kell gyógyítani. Stardust (Csillagpor) meg tudja gyógyítani a legtöbb krónikus fájdalmat 15 perc alatt. Itt az idő, hogy az emberek hozzájussanak ehhez a technológiához, fel kell szabadítani, hogy hozzá segítse a gyógyuláshoz az emberiséget. Lesz sok más fejlett gyógyító technológia is, ami hamarosan megjelenik, és a Pozitív Katonaság Egyiptomban megtette az első lépést ebbe az irányba, annak ellenére, hogy megpróbálják lejáratni őket. Ezeknek az eszközöknek a létezését megerősítették nekem közvetlenül Sárkány források és a Fehér Nemesség forrásai Egyiptomban. Az emberek végre tudomást szereztek a jezsuiták által támogatott intézkedésekről a Blackwater / Academi zsoldosokról Ukrajnában, hogy trükkel szeretnének katonai konfliktust Ukrajnában és Oroszországban.
 
Ennek egyik oka az, hogy a jezsuiták el akarják törölni az orosz ortodox egyházat Ukrajnában és ki akarják cserélni egy jezsuita-barát ukrán görög katolikus egyházra. A másik ok az, hogy a jezsuiták oda szeretnék adni Ukrajnát az Európai Uniónak, ami egy jezsuita alkotás. Sok csoport van erős katonai képességekkel, ezért a Cabal egyre dühösebb, a Fény erők pedig nem tudnak és fogják vissza többé őket, így ezek a csoportok valószínűleg elkezdik eltávolítani a Cabal tagjait a bolygóról. Ha nem állnak készen, és nem várnak a tömeges letartóztatás forgatókönyvére és az Eseményre. Itt hozzá kell tennem, hogy csak mintegy 10%-a tartozik a sötét erőkhöz a jezsuitáknak és sok tagja a Cabalnak az Illuminátus hálózaton belül van akaratuk ellenére, így szeretném megkérni a fent említett csoportokat, hogy használjanak megkülönböztetést a Cabal eltávolítási műveleteikben.
 
Az egyik ilyen csoport közölte, hogy ha csak egy ember meghal a Blackwater / Academi zsoldos tevékenységek eredményeként Ukrajnában, akkor megkezdik a zsoldosok eltávolítását, és ha ez nem elég, akkor eltávolítják a Cabal tetején lévő tagokat egyenként. Egy másik csoport azt javasolta, Putyin ahelyett, hogy ukrán konfliktust katonailag oldaná meg, küldjön Spetsnaz ügynököket és kezdjék meg eltávolítani a Cabal tagjait. Egy rejtélyes "ismeretlen jótevő" megközelített bizonyos maffia csoportokat és azok megesküdtek neki, és hátat fordítottak a korábbi támogatóiknak, a Illumináciknak és a jezsuitáknak. Legalább két csoport készen áll a cselekvésre, de nem fogom meg nevezni őket külön. Mint ahogy Fulford mondta a múlt héten: " Időközben nézzük,ahogy a cabalista vezetők eltűnnek egytől egyig."
 
Forrás: http://2012portal.blogspot.hu/  
Fordította: SandalPhon