2015. július 28., kedd

A kozmikus szeretet hulláma

Galaxisunk központjában létezik egy hatalmas dupla csillag, ami a Fény és az élet forrása a galaxis számára, a Galaktikus Istennő, a Pleroma, a Galaktikus Központi Nap. Szabályos ritmusban lélegzik és pulzál és minden egyes szívverés 26.000 év alatt megy végbe. Minden alkalommal, amikor a Galaktikus Szív megdobban, a Galaktikus Központ egy fizikai és nem-fizikai részecskékkel magasan feltöltött hullámot küld szerte a galaxisban. Ez a Galaktikus szívdobbanás magával sodorta a Föld tengelyének elmozdulását, hogy összehangolja a 26.000 éves ciklussal.

Ebben a pillanatban közeledünk egy galaktikus hullámhoz és ez fog kicsúcsosodni az Eseményben. A korábbi Galaktikus pulzálások meglehetősen intenzívek voltak, ahogy ezt Paul LaViolette is nagyon pontosan leírta. Ő és sok más ember is arra számítanak, hogy a jelenlegi Galaktikus hullám meglehetősen intenzív lesz. A valóságban erős Fényerő jelenlét tapasztalható a Naprendszerünkön belül, hogy gondoskodjanak arról, hogy ez alkalommal a folyamat a lehető legharmonikusabban menjen végbe. Mégis nagy érzelmi intenzitás és némi tektonikus tevékenység lesz tapasztalható.

Viszont ennek a galaktikus pulzálásnak a fő aspektusa a kozmikus Szeretet hulláma lesz. Ez a Szeretetenergia az univerzális kozmikus valóság alapja és most eléri partjainkat. Ez az energia Galaktikus részekkel rendelkezik és a Cabal nem tudja megállítani, bármit is próbálnak tenni. Ez az energia teljesen el fogja törölni az elsődleges anomáliát és a Föld körül lévő plazma polip entitást, amit a gnosztikus tanításokban Yaladaboth-nak hívtak.

Gnosztikus mítoszokban tisztán állítják, hogy Yaladaboth a plazma sík „vastag felhőjében” rejtőzött. A Galaktikus Szeretet isteni jellegű energiája az archónok minden hamis tanítását el fogja oszlatni. Ahogy egyre közelebb kerülünk az eseményhez, az energiák még jobban ki fogják váltani az emberek elfojtott reakcióit. Ezért rendkívül fontos, hogy az emberek megtanuljanak konstruktívan vitatkozni és abbahagyják egymás támadását. Az alábbi cikkben instrukciókat találhatsz erre vonatkozóan. American Kabuki ez még jobban leegyszerűsítette.

Sokan arra számítanak, hogy a Galaktikus hullám szeptemberben vagy még az előtt fog minket elérni. Ennek nagyon kicsi a valószínűsége, mivel a komplex hullámanalízis először az októberi-decemberi időkeretben mutat megnövekedett valószínűségi csúcsot. A komplex hullámanalízis az Ellenállási Mozgalom egy nagyon kifinomult számítógépes modellje, ami megjósolja a jövőbeli trendeket, melyeknek alapját a kozmikus ciklusok és a szabad akarat vektoranalízis képezik. Fontos megérteni, hogy az Esemény a globális tudatosságunk és a Galaktikus Központ közötti aktív interakció és hogy a Galaktikus energiák az alapján érkeznek hozzánk, ahogy azokat képesek vagyunk befogadni. Ezért olyan fontos, hogy minél több ember felébredetté váljon, amilyen hamar lehetséges.

Az is jó, ha a meditációidban személyes kapcsolatot teremtesz a Galaktikus Központtal. Ha a rajtad keresztüláramló energiák túl erősek, kommunikálhatsz a Galaktikus Központtal, hogy tompítsa azokat. A Pleromával, a Galaktikus Központtal történő aktív kommunikációnk egy visszacsatolási kört alkot, ami beindítja az Eseményt a megfelelő időben.

Az Áttörés közel van!

2015. július 15., szerda

A Holdpálya alatti műveletek

Egy februári és egy áprilisi Cobra idézettel indítanék a bejegyzés előtt.

,,Idén január végétől, miután a fizikai strangelet és a toplet bombákat törölték, elkezdték azokat a műveleteket végrehajtani, melynek révén a sötétség utolsó maradványai is törlődnek a naprendszerből. Ez a művelet a MOSS (Multidimensional Operations Solar System, Multidimenzionális Naprendszer Művelet) kódnevén fut, mely jelenleg is folyamatban van. Fontos áttörés történt az elmúlt néhány napban (februári). A művelet sikeres elvégzése után, és az Esemény időpontja körül meg fog történni a Közzététel és az Első Kapcsolatfelvétel, és ez lesz a vége a Föld bolygó karantén státuszának." - Cobra, február


,,A MOSS (Multidimensional Operations Solar System, magyarul Multidimenzionális Naprendszeri Műveletek), és a rákövetkező szublunáris (Föld közeli, a Hold pályájáig bezárólag) műveletek befejezése után az Esemény jön." - Cobra, április

Az Ellenállás definíciója szerint a szublunáris tér a Hold keringési pályája alatt és a Föld körül keringő mesterséges műholdak legalacsonyabban lévő keringési pályája fölött lévő tér. A Fényerők ma indították el a szublunáris műveleteket, a MOSS véghezviteléhez szükséges következő logikus lépésként. A szublunáris tér mindig is az erős Chimera tevékenységek területe volt, mivel ez a bolygó felszíne előtt lévő utolsó védelmi vonal.

Sok mesterséges műhold kering a Föld körül és néhányuk Chimera plazma strangelet bomba implantátum állomásként is működik. Legfontosabb megemlíteni a Manned Orbiting Laboratory-t, ami ember vezette Föld körüli pályán lévő laboratórium. Ezt a projektet hivatalosan beszüntették 1969-ben, de a valóságban csak elsötétült és még mind a mai napig a legfontosabb Chimera implantátum állomásként szolgál. A Chimera implantátum állomások második csoportja a geostacionárius és a geoszinkron pályán lévő műholdak. 

A szublunáris teret folyamatosan ellenőrzi a földönkívüli kapcsolatfelvétel jeleinek észlelése végett a Chimera, akik az amerikai hadseregbe is beszivárogtak. Csakúgy, mint a kínai hadseregbe is, megbízottjukon, Henry Kissingeren keresztül.

A szublunáris műveletek el fognak távolítani minden Chimera jelenlétet, az implantátum állomásaikat és az összes plazma strangelet és toplet bombáikat. A közvetlenül a Chimera műveletekhez kapcsolódó mesterséges műholdak valamennyi része (mint például az ion-plazma kamrák, nagy felbontású kémkamerák és egyebek) hamarosan működésképtelen lesz. Nagyon érdekes „véletlen egybeesés”, hogy a szublunáris műveletek pont ugyanazon a napon kezdődtek, mint amikor a NASA New Horizons űrszondája legközelebb jutott a Plutóhoz és annak holdjához, a Charon-hoz.

Tizenöt évvel ezelőtt a Charon volt a Chimera/Drako/Illuminati titkos űrprogramok, különleges fegyvereinek főraktára. Néhány évvel később a Fényerők ezt megtisztították. Jelenleg a Charon a fő portál a Naprendszerünk és a Szűz csillagképben lévő M 87 Galaxis között. A Charon az egyik legpozitívabb és leggyönyörűbb hely az egész Naprendszerben és nagyon fontos szerepet fog játszani bolygónk felszabadítási folyamatában, mint az Eseményvillanás egyik legfontosabb átjátszóállomása.

Az alábbi képen keresztül tudsz összekapcsolódni a Charon energiájával.

A Pluto holdja, a Charon.
Az Áttörés közel van! 

2015. július 9., csütörtök

Bolygószintű helyzetjelentés

Egy kis blog jelentés az elején. Először is frissült az ajánlott weboldalak menü három új oldallal és kisebb, nagyobb módosítások voltak az oldalon. Ehhez a bejegyzéshez pedig már új címkék is kerültek, melyek valószínűleg lesznek a későbbiekben is a jobb átláthatóság végett. Cobra még nem írt (e-mailt) választ a korábban a Facebook csoportban általam írt dologra a közvetlen Esemény előtti dolgokról, nem is valószínű, hogy fog ami nem is nagy gond. Viszont most az ezen cikk végén is olvasható Gaia Konföderációhoz kértünk csatlakozást (és meg is kaptuk, felkerült a blog a magyar kategóriába)! Ami olyan pozitív csoportok globális hálózata, melyek a bolygó felszabadítására összpontosítva egyesítik erejüket. Ne felejtsétek el a facebook csoportunkat se követni az információkért.

Íme Cobra új bejegyzése kiegészítve sok érdekességgel, információval.

A Chimera csoport eltávolítása folytatódik. A fő probléma továbbra is a Föld körül lévő plazmanövelő örvény, ami tele van strangelet és toplet bombákkal. Ez az örvény úgy néz ki, mint egy polip, aminek a csápjai kiterjednek a bolygóközi űrbe és a strangelet bombák a ráksejtek a testében. Ez az örvény nem egy halott plazmamező, hanem tulajdonképpen egy negatív természetű élő entitás. A MOSS egyik fő célja ez, hogy eltüntessék ezt az entitást, elvigyék a Galaktikus Központi Napba és ott tiszta pozitív plazmaszintű elemi esszenciává alakítsák.

Négy képet találtam többek között az interneten Cobra bejegyzése után, kutakodva, ami érdekes lehet. Korábban gondolom ezt nem oszthatta meg velünk, hogy tulajdonképpen egy negatív entitás ez a plazmanövelő örvény. És ez nagyon érdekes számomra. Ez volna, minden fő negativitás eredendője, táplálója a bolygón? A fő rendszer/mátrix "agya"? Vagy egyfajta erősítő rendszernek tekinthető? A piramis legteteje? Egy érdekes olvasmány, amit egy olvasónk küldött ehhez a bejegyzéshez. Illetve itt egy angol és itt egy magyar nyelvű is az úgynevezett óriás plazmakígyókról.

,,A tudósok már közel hatvan éve sejtik, hogy hatalmas plazmaalakzatok rejtőznek a Föld magnetoszférájának belső rétegeiben."


entitás jelentése: Valaminek a létszerűsége, ahol a hangsúly azon van, hogy létezik valami, és nem azon, hogy mi létezik.

,,A magnetoszférában lévő plazma a nap sugárzásának hatására keletkezik, amely ionizálja a légköri gázokat." A vegyi permetezés is ezt erősítené akkor a mérgezés mellett? Minden kezd összefüggeni szépen egy nagy képpé, ahogy elérünk az Eseményhez? Úgy tűnik. Ez is a jele, hogy már nincs sok hátra a végső áttörésig.

Június 30-án erős energiakiegyenlítésnek lehettünk részesei, ami hatalmas pozitív lehetőséget hozott, a Vénusz-Jupiter együttállásnak. Ez állítólag az egyik legpozitívabb energiakiegyenlítésnek számít, de június 30-a körül a sötét erők sok energiatámadást intéztek a Fénymunkások és Fényharcosok ellen, hogy elnyomják a pozitív idővonalat. Ez a próbálkozásuk nem bizonyult sikeresnek és két nappal később a Fényerők erőteljes ellentámadásának köszönhetően a bolygó pozitív idővonala megerősítésre és megújításra került. Ez fogja stabilizálni és harmonizálni a fennmaradó folyamatokat az Eseményig.

Sárkány források közölték velem, hogy a Keleti Szövetség támogatni fogja Görögországot a szabadságáért és a Cabaltól való pénzügyi függetlenségéért vívott harcában és valóban, az erről a támogatásról szóló hírek már megjelentek a médiában. Érdekes megjegyezni, hogy a BRICS Új Fejlesztési Bankja július 7-én kezdi meg működését, két nappal a görög népszavazás után.

Bár a jezsuiták mélyen beszivárogtak a BRICS szövetség infrastruktúrájába, az a tervük, hogy megakadályozzák a felszabadítási folyamatot, NEM fog sikerülni. Az Ellenállás bizonyos lépéseket tesz annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a görög népszavazás manipulálásának kockázatát. Nagyon valószínű, hogy sikeres lesz az az akciójuk, amivel megakadályozzák a Cabal beavatkozását. Úgy tűnik, a görög szavazatok eredménye: Nem. Vagyis a görögök nem fogadják el az Uniótól és a bankoktól a további "segítséget". A görögországi helyzet nagy valószínűséggel egy olyan irányba tart, ahol a görögök megerősítik a Keleti Szövetséggel való kötelékeiket, elfogadják a drachmát és kilépnek az Eurozónából. Így a pénzügyi újraindítást eredményező pénzügyi összeomlás globális folyamata fokozatosan fog megtörténni és nem lesz olyan sokkoló. Mégis hamarosan itt lehet az ideje, hogy kivedd a pénzed a bankból. 

Nagyon kevés ember érti meg, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet egy zavaros logikán alapuló mesterséges intelligenciájú számítógépes program olyan algoritmusokkal, amik nincsenek összefüggésben a valódi világkereskedelemmel, tőzsdével, de még a derivatívákkal vagy gyors-kereskedelemmel sem, legalább is nem az elmúlt néhány évben. Ez teljesen független a valódi piactól és a JP Morgan informatikus szakemberei tervezték az algoritmusait. Sokan közülük nem tudták elviselni azt a tényt, hogy egy globális pénzügyi szörnyeteget alkottak (és igen, ez kapcsolódik a plazma polip entitáshoz), ami felzabálja az emberiség vagyonát. Azokat a JP Morgan-nél dolgozó informatikai szakembereket és programozókat, akik nyilvánosságra akarták hozni amire rájöttek, a Cabal módszeresen eltávolította a bolygóról.

Ahogy egyre közelebb kerülünk az Eseményhez, a Cabal tagjai egyre jobban félnek, nagyon félnek. Ugyanakkor a Fényerők is készülődnek. A német nyelvű országok Eseményt Támogató Csoportjainak együttműködése egyszerűen bámulatos és jó példája annak, hogy te mit tehetnél a saját országodban ennek érdekében. Csatlakozhatsz a Gaia Konföderációhoz is (Gaia Confederation), ami olyan pozitív csoportok globális hálózata, melyek a bolygó felszabadítására összpontosítva egyesítik erejüket. Vagy meditálhatsz a végső áttörésért.

Az Áttörés közel van!

Forrás: http://www.2012portal.blogspot.com/
Fordította: Cobra Etheric Liberation Hungary
Kiegészítette, módosította: http://felemelkedes.blogspot.hu/