2013. június 13., csütörtök

Az Esemény közeleg

Az Esemény közeleg. Melynek jelei egyre jobban látnak napvilágot minden téren, szerte a világon. Ezeket most nem részletezzük, hiszen már megtörténtek és folyamatosan történnek is újabbak világunkban, melyeknek kicsúcsosodása lesz maga az Esemény.

De ide tartoznak vagy tartozhatnak például az országunkban illetve világszerte történő földrengések, áradások, különböző katasztrófák, a pápa lemondása, politikusok és egyéb befolyásos emberek lemondásai, a cseh kormány jelenlegi letartoztatás sorozata, a brazíliai és török valamint az egyéb országok tüntetései, a földön kívüli élet létezését bizonyító dolgok előkerülése, feltárása, az emberek átlátása a hamis gyógyszerek, ételek, bankrendszerek, elmeirányítás, tömegmédia felett, az új ingyenes energiák megismertetése a világgal és még sorolhatnánk.

Mind érezzük, hogy valaminek a szélén állunk. Valami új előtt. Bármelyik pillanatban megtörténhet az Esemény. A cseh politikusok letartoztatás, lemondás sorozata után, aminek még nincs vége, itt vannak a brazíliai tüntetések is.

2013.06.20-án belépünk az utolsó 36 napos ciklusba. Ennek végén a föld kocka elkészül, valamint az új menny, új föld készen áll arra, hogy a következő nap a nooszférába (a bioszféra bolygónk és légkörének azon része, melyet jelenleg az élet áthat, míg a nooszféra magába fogja foglalni a Föld körül lévő tudati réteget is) emelkedjen. Az evolúciós emelkedés úton van. Ez alatt az időszak alatt a materialista, anyagi világ uralma exponenciálisan csökken egészen a ciklus végéig. Ez az időszak egy szünet a galaktikus pulzációban, vagyis megállt a galaktikus rendszer lüktetése. Ez azért történik, mert átalakul a galaxis spirálrendszere, megszűnnek a régi spirálok, és újak alakulnak helyettük. A pulzálás újraindul, amikor felépül az új galaxis.

Földünk jelenleg a tejútrendszerben az Orion övön található. Várhatóan ez az öv is megszűnik, és a bolygó egy új struktúra része lesz. Ez az átalakulás fog 2012. december 22-től 2013. július 25-ig tartani, mert ennek végén indul el az új 104.000 tun idejű hullám.

2013. június 8., szombat

A Fény beáramlása

Íme egy kis összegzés a jelen helyzettel kapcsolatban.

Minden éteri és asztrális mátrix, minden Arkhón és hüllő valamint technológiájuk be lett szorítva egy nagyon vékony rétegbe, ami a bolygó felszínétől felfelé és lefelé mintegy 30 méterre terjed ki. Minden terület ettől feljebb és lejjebb teljesen meg lett tisztítva és fel lett szabadítva. Ez a Fény hatalmas győzelme, és az egyik legszükségesebb lépés a végső győzelem és az Esemény előtt.

2012.12.21-től egészen 2013.07.25-ig összesen 216 nap van, mely szám szimbolizálja a tökéletes kocka rezgését. Ez az időszak egy szünet a galaktikus pulzációban, vagyis várhatóan megáll a galaktikus rendszer lüktetése. Ennek a végén indul el az új 104.000 tun idejű hullám.

Ez a 216 nap felosztható 6 tökéletesen egyforma, 36 napos ciklusra. Ez az időszak alakítja ki a Föld Kockáját, mely segítségével áthaladhatunk majd az új hullámba. Ez a második ciklus, melyet José Argüelles leírt. A ciklus szakaszai a következők:

1. 2012. december 22. – 2013. január 26. * kocka alsó része
2. 2013. január 27. – 2013. március 3. * kocka jobb oldala
3. 2013. március 4. – 2013. április 8. * kocka bal oldala
4. 2013. április 9. – 2013. május 14. * kocka hátsó oldala
5. 2013. május 15. – 2013. június 19. * kocka szemközti oldala
6. 2013. június 20. – 2013. július 25. * kocka felső oldala

Tehát a Galaktikus Fényszövetség 2012. december 21-én egy újabb mátrixot terített a Föld köré, hogy fenntartsa a földi emberiségnél a folyamatosság illúzióját. Azaz az történt, hogy tulajdonképpen ezt a három napot (null pontot, 3 napos sötétséget) nyújtották ki néhány hónappá, maximum a 2013. évvé. Az azonban bizonyos, hogy ilyen abnormális állapotot, ilyen vákuumszerű köztes létet nem lehet a kozmikus nyomás miatt sokáig fenntartani!

Éppen ezért most már megérthetjük ennek a kozmikus beavatkozásnak okát is, melynek a belső ösztönzője az isteni szeretet és bölcsesség. Ha az emberiség ezt a rövid átmeneti időszakot nem félelemben és stresszben éli meg, hanem csak a megszokott "rabszolga-üzemmódban", akkor a váltás idején sokkal több ember emelkedhet fel az 5D-s Fényvilágba.

A Fény végső győzelme és az esemény közel van!