2019. február 11., hétfő

Az Esemény ideje

A bejegyzés utoljára frissítve: 2022.02.19
 
Az Esemény részletes leírása ide kattintva megtekinthető. Az alábbi összetett bejegyzést egyáltalán nem kell a kizárólagos igazságnak tekinteni, csupán egyfajta fejtegetés, érdekességként. Bármi változhat (és változott is) a tervben is, hiszen az Esemény és a Felemelkedés ideje rajtunk is múlik nagyban. Hatással vagyunk a megtörténte idejére.
 
Cobra egy 2017.03.01-én közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy az Eseményig hátralévő idő megfeleződött.
 
,,2017.02.26-án volt a fordulópontja a Föld bolygó energiahálójáért vívott döntő csatának, amely 2017 januárja és áprilisa között zajlott, és egyben ez volt a Fény egyik legnagyobb győzelme. Úgy becsülik, hogy meditációnk a felére csökkentette az Eseményig hátralévő várakozási időt."

,,A felemelkedés időablaka a bolygón 1975. május 25-én nyílt meg, fordulópontja 1999. augusztus 11-e volt, bezárulni pedig 2025. július 7-én fog. A Fény Erőinek mindig is az volt a terve, hogy ebben az időintervallumban megtisztítsák a sötétség elsődleges anomáliáját és elindítsák az Eseményt és ez a terv azóta sem változott."
 
De csak mostanáig volt így, hiszen a legfontosabb változás, hogy a Fényerők közölték, hogy az 1975-2025 közötti Felemelkedési ablak nem zárul be 2025-ben, hanem örökre nyitva marad. Ez azt jelenti, hogy az energiák folyamatosan növekedni fognak, és 2025-től kezdve a Felemelkedési energiák folyamatosan és örökre áramlani fognak a Galaktikus Központi Napból a Naprendszerünkön keresztül a bolygó felszíne felé.
 
A napfordulók időpontjában a Nap teljes együttállásban volt a Galaktikus Egyenlítővel az 1975-2021 időintervallumon belül és ez az összehangolódás tökéletes volt az 1980-2016 közötti időintervallumban. Interjúk és egyéb  írásai során pedig kiderült, hogy bizony a holdfogyatkozások, teliholdak idején jelentősen növekednek a további esélyek.

,,A Komplex Hullám Analízis az Ellenállási Mozgalom egy bonyolultan kifinomult számítógépes modellje, ami megjósolja a jövőbeli irányvonalat, figyelembe véve a kozmikus ciklusokat és a Szabad Akarat vektoranalízist. Fontos megértenünk, hogy az Esemény a mi globális tudatunk és a Galaktikus Központi Nap közötti aktív kapcsolódás eredményeként jöhet létre."

A Föld bolygó
A 2019.01.21-én végzett meditációnk pedig még sikeresebb volt a 2017.02.26-án végzett meditációnál. Így tehát, ha ezeket szemügyre vesszük, megállapítható, hogy az Eseményig (ha a legrosszabb esetben is 2025-ben lenne, lett volna esedékes) 8 év kellett még maximum. Ami 2017.02.26-án elfeleződött, lecsökkent 4 évre (nyilván nem napra pontosan) és jelenleg (e szövegrész írásakor) 2019. február van ugye. Tehát még mínusz 2 év, amivel 2 év marad a jelenlegi időtől számítva. Szóval 2021-ben kellene történnie. Persze ez is túlbuzgó elvárás volt, már látjuk utólag. Azóta több kiemelkedően sikeres meditációnk is volt, melyek sok negatív forgatókönyvet megakadályoztak.
 
Igazság szerint rengeteg tényező közrejátszik a folyamatban, amire még ennyi rálátásunk sincs, így csak a Forrás tudja a biztos időpontot! De Cobra újabb és újabb bejegyzései is egyre többet árulnak el már a Felemelkedés folyamatáról és az Esemény utáni időkről is.

,,Az Esemény nem fog megtörténni, amíg a plazma toplet bombák túlnyomó része el nem lett távolítva. Az Esemény villanás 15 perc alatt fog végbemenni! Nem az emberi hatalom dönti majd el, hogy mikor fog ez megtörténni. A végső szó és döntés, hogy mikor történik, közvetlenül a Forrástól jön."

,,A Vízöntő Kora aktivációnk eredményeként minden jelentős plazma anomália és minden plazma toplet bomba eltávolításra került. Noha ez nem fogja beindítani az Eseményt, ahogyan azt vártam, ez egy hatalmas érdemi előrelépés. Minden fennmaradt akadály kitisztítása az Esemény felé sokkal kisebb és sokkal kevesebb időt vesz igénybe, tehát most egy olyan idővonalon vagyunk, ami egyre gyorsabban közelít a Kompressziós Áttörésbe."

A 2020-as év decemberéig tartó időszak, megmutatta az idővonal háború csúcsát az új pozitív Vízöntő Kora idővonal és a régi cabal uralta negatív idővonal között.

Most pedig nézzük és fejtegessük tovább, ezen dolgok tudatában a felemelkedési terv és a mennybuborékok bejegyzésekben is szereplő dolgokat többek között.

2018 eleje óta, amikor az Alfa idővonal összeomlott, semmilyen lényeges taktikai információ nem kerülhet napvilágra a planetáris felszabadítással kapcsolatosan. Sok olyan ciklus konvergencia-pontjához közeledünk, amely várhatóan eltöröl minden sötétséget ebből az univerzumból. Ez a konvergenciapont várhatóan 2025-ben fog bekövetkezni. A Hierarchia tervezett visszatérése 2025-ben.

A 2020-as és a 2025-ös évek között lévő kapcsolatnak, valamint annak, hogy az Esemény miként kapcsolódik mindehhez, most rejtve kell maradnia. 
 
A Holdpálya alatti tér és a Föld bolygó továbbra is a kvantum fluktuációs elsődleges anomáliának a növekvő vortex központja és ezt a problémát a Fényerők kezelni fogják iterációs (ismétlődő) szekvencia (egymás után következő) tisztítási technológiákon keresztül, az elkövetkező hetekben, hónapokban és években.
 
Fontos, hogy miután az 501-es projekt 2019 nyarán összeomlott, jelentős változás történt a felemelkedési tervben. Ekkor vált teljesen világossá a Fényerők számára, hogy a felszíni emberiség nem lesz képes közvetlen fizikai beavatkozás nélkül átesni a gyógyuláson és a felszabaduláson, és hogy a felszíni társadalomnak lassú összeomláson kell keresztülmennie, amíg a közvetlen beavatkozás biztonságosan bevezethető anélkül, hogy a sötét erők elpusztítanák a bolygót. Ezért az eredeti terv, amely három felemelkedési hullámot irányzott elő az Esemény és a Galaktikus szuperhullám között, túl ambiciózus volt, és át kellett dolgozni.

Az Esemény előtti időszak: (napjainkban)

Ugye az Esemény előtti-előtti fázis (ami egy évig tartott) 2019. január 21-én kezdődött és 2020. januárban fejeződött be, amikor is elkezdődött az Esemény előtti utolsó fázis. A harmadik fázis. Reméljük ez is egy évig fog tartani nagyjából.
 
,,Egyre gyorsabban veszítenek a hatalmukból a negatívak, ahogy a Fény exponenciálisan növekszik. Ebben a fázisban a sötétség elveszíti az irányítást a bolygó felszíne felett, mert lélekcsaládok alakulnak, még több információ kerül napvilágra, megtörténik a közzététel a tömegek számára."

,,A Mennybuborékok a karantén Föld poklában fognak növekedni addig, amíg az Áttörés, az Esemény megtörténik."

,,Ebben a fázisban a Galaktikus Központi Napból érkező hőáramlás exponenciálisan fog emelkedni, egyre több Mennybuborék fog aktívan kialakulni, a mátrixtársadalom pedig aktívan össze fog omlani, míg végül a hőáramlás az Esemény pillanatában eléri a csúcspontját."

,,A 2020. május 7-i telihold során Metatron Arkangyal a Naprendszerünket egy, a Galaktikus Központtal összekötött, Felemelkedési portállá aktiválta, a szublunáris tér (holdpálya alatti tér) és maga a Föld bolygó kivételével, melyek pufferelése (kiegyenlítése) még egy bizonyos fokig továbbra is szükséges az Eseményig."

,,Naprendszerünkön túl az Univerzum már egy hatalmas visszarendeződést tapasztal meg, mivel már belép az új kozmikus ciklusba, amikor is minden teremtés összhangba kerül az Eggyel."

A társadalmi nyugtalanság csúcspontján és amikor elég anomália kerül eltávolításra, a Fényerők a jelenlegi rendkívüli állapotot hadiállapottá változtatják majd a bolygó felszínén.  Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teljes felszíni lakosságot rövid (3-7 napos) katonai zárlat alá helyezik, mialatt tömeges letartóztatások zajlanak majd. Az embereket arra fogják utasítani, hogy szigorúan maradjanak otthon, hogy a katonai műveletek biztonsága biztosítva legyen járulékos károk nélkül. A Pozitív erők kvantumimpulzus fegyvereket fognak használni, hogy blokkolják a Negatív hadsereg fegyverzetét és befagyasszák a csapatokat és azokat a civileket, akik nem hajlandók engedelmeskedni a Pozitív hadsereg parancsainak.

Az Esemény pillanata: (2022-2025 között)

,,A rendelkezésemre álló információk alapján két lehetséges forgatókönyvet tudok elképzelni. Az első forgatókönyv szerint, mostantól (2022.02.10) számítva 3-15 hónap múlva bekövetkezik az Esemény, amit majd a felszíni emberi társadalom gyors átalakulása követ, a 2025-ös Galaktikus impulzusig. A második forgatókönyv 2025-re jósolja az Eseményt és a Galaktikus impulzust néhány évvel későbbre, de 2030-nál korábbra. Legyetek tudatában annak, hogy ezek az időpontok csak spekulációk, és tévesek lehetnek, mivel a Fényerők ezt közvetlenül nem erősítették meg."

A valódi Felemelkedési folyamat az Esemény pillanatában fog elkezdődni. Erről már sokat tudunk viszonylag, hogy nagy vonalakban mi várható, így erről nem esik szó.

,,A kritikus hőáramlás megteremti az Eseményt. A Fény eléri maximális erejét, a Mátrixon repedés keletkezik, a sötétséget eltávolítják, a Fényerők pedig átveszik a tömegmédiát. Ekkor történik meg a Fény Győzelme. Ez lesz a bolygó Felemelkedési folyamatának tetőpontja."

,,Az Esemény pillanata a kritikus hőáramlás pillanatát jelenti, a mátrixtársadalom összeomlik, később megtörténik a kapcsolatfelvétel, a régi társadalom entrópikus elemeit gyors ütemben eltávolítják és belépünk a negyedik fázisba."

,,Az Esemény pillanatában a Fényerők csak közvetett kapcsolatba fognak lépni az emberiséggel, úgy hogy információkat hoznak nyilvánosságra a tömegmédiában."

Az Eseménytervnek még mindig van egy jelentős aspektusa, amelynek titkosítottnak kell maradnia, és ami szinte mindenki számára nagy meglepetés lesz.  Az Esemény után, a felszíni társadalom drasztikus átalakuláson megy keresztül, ami eltart majd néhány évig.  A felszíni lakosság továbbra is folyamatosan integrálja majd az információkat a leleplezésről és a közzétételről, amelyeket a tömegmédia tesz közzé, és elkezdik begyógyítani a sötét múltból származó mély pszichológiai sebeiket.  Míg a legszélsőségesebb pszichopatákat és szociopatákat az Eseménykor és nem sokkal utána eltávolítják a bolygó felszínéről, sok látens szociopata a Galaktikus szuperhullámig a társadalomban marad, és nem kelthetnek feltűnést anélkül, hogy bármilyen kárt okoznának, hiszen tudják, hogy bármilyen káros cselekedet a részükről a gyors eltávolításukat fogja kiváltani.

Az Esemény utáni időszak: (2022-2030 között)

Az első hónapok történései, ami kb. 9-12 hónap (kb. egy év) lesz várhatóan.

Média átvétele. Letartoztatások. Tárgyalások. Pénzügy újraépítés. Új technológiák. Átmeneti kormányok. Közzététel. Spirituális fejlődés.

,,Miután befejeződött a Cabal tagjainak letartóztatása és az emberiség túl van a kezdeti sokkhatáson, a Fényerők elkezdik felvenni a közvetlen kapcsolatot bizonyos emberekkel. Ez nagy valószínűséggel az Esemény után néhány héttel, vagy hónappal fog megkezdődni."

,,Az Első Kapcsolatfelvétel a földi lakosság és a pozitív földönkívüli fajok közötti hivatalos diplomáciai kapcsolatok kezdte. A tervek szerint ez nagyjából az Esemény után egy évvel fog megtörténni az ENSZ-ben és világszerte közvetíteni fogja a tömegmédia."

(Az Esemény után kb. egy évvel lesz a hivatalos és tömeges kapcsolatfelvétel, leszállás. Valamint a technológiák java is ilyenkor kerül közzétételre. A Galaktikus Konföderáció technológiájának megismerése, a földi emberek számára is elérhetővé tétele, oktatási programok indítása. A Föld ökoszisztémájának megújítása, megtisztítása, a környezetszennyezés nyomainak eltüntetése.)

Megjegyzés: Az 5D fényhajók biztonságosan inkább, majd csak akkor lesznek láthatóak valós pompájukban, ha felemelkedtünk, vagy a szuperhullám előtt. Ettől láthatjuk őket majd, hiszen lecsökkenthetik a hajók rezgését.

,,A Mennybuborékok a bolygó felszínén stabil hálózattá kapcsolódnak össze, ami az új társadalom gerincét alkotja, miközben maga az egész társadalom instabil, de fejlődik, integrálódik és stabilizálódik. Teljes mértékben kialakulnak a Fényszigetek, aktív kapcsolatfelvétel kíséretében."

,,A bolygó felszínén lévő Fényszigetek aktív konverziós (átalakítás), inverziós (megfordító, elfordító) zónákká válnak és ezeken keresztül zajlik az egyéni és a csoportos Felemelkedési folyamat."

,,A felszíni lakosság teljes mértékben integrálja a fejlett technológiákat és meggyógyul eléggé ahhoz, hogy együtt egy egészként fogadja be a Fényt."

,,A Galaktikus Központi Nap kioldja a Naptevékenységből eredő eseményt a felemelkedés első hullámának idején, valamint a bolygó pólusváltását."
 
,,Az emberiség fennmaradó része pedig evakuálva lesz a bolygó felszínéről a Galaktikus Flotta fedélzetére (megjegyzés: 3D helyekre lesznek, 3D hajókkal, fizikailag elszállítva, akik erre készek, akik nem, azok végleg meghalnak fizikailag, viszont a lelkük el lesz szállítva természetesen, számukra megfelelő helyre), amely elszállítja őket egy arra megfelelő bolygóra a Plejádi csillaghalmazba, amely az emberiség új otthonául fog szolgálni."

,,Abban a pillanatban a Föld felszínén egy szökőár fog végigsöpörni, amely tisztára mossa a bolygót. Azok a területek, amelyek érintetlenek maradnak, egyedül a Fényszigetek lesznek, amelyeket fejlett csillaglények fognak benépesíteni, akik közül sokan Ti lesztek. Azután pedig felépül Új Atlantisz az Új Földön."

,,Az Eseményt követően egy bizonyos ponton fizikai pólusváltás (és az első felemelkedési hullám is ekkor történik) lesz a Föld forgástengelyében, amit az fog kiváltani, hogy a Napunk egy mikronóvává, T-Tauri csillaggá fog válni, amit a Kozmikus Központi Nap és a Galaktikus Központi Nap aktivitása fog kiváltani. Majd a beindított Nap egy óriási plazmahullámot fog kibocsátani, ami elő fogja idézni a földkéreg elmozdulását, a forgástengely el fog mozdulni és mintegy 1,6 km magas szökőárhullámot fog előidézni. Ez az 1,6 km magasságú szökőárhullám hatékonyan meg fogja tisztítani a bolygó felszínét minden olyan tisztátalanságtól, ami még tisztításra szorul. Mondanom sem kell, hogy az összes Fénysziget és Fényterület teljesen érintetlen marad a szökőárhullámtól, mivel ezeket fejlett technológiák fogják védeni, amit majd a pozitív fajok fognak nekünk adni az Esemény után. Mivel mindez csak néhány évvel az Esemény után fog megtörténni, nincs mitől félni."

,,Az Ashtar Parancsnokság hajói természetesen meg tudnak nyilvánulni a harmadik és negyedik dimenziókban. A jövőben ez tömegesen fog megtörténni. Ez is a terv része. Az evakuálás végső szakaszában a hajók láthatók lesznek majd a Föld körül. Viszont többnyire láthatatlanok maradnak, az ötödik dimenzióban. Ez sokkal biztonságosabb."

A három felemelkedési hullám: (2025-2030 között)
 
Az Esemény után legkorábban kb. 1,5 évvel később lesz az első hullám és az evakuálás. Az Esemény után a Fénymunkások nagy többsége a pozitív energiák, az angyalok és a Fényerők nagy segítségével masszív gyógyulási folyamaton megy keresztül.

Az ikerlángunkkal, majd ha egy szinten leszünk ismét, akkor egyesülünk. Valamint a lélekcsaládtagjainkkal is kapcsolódunk. Fontos, hogy a testünket is felemeljük (megtartjuk) majd, nem csak a lelkünk lesz 5D-s. A Felemelkedésre készülők Fényszigeteken élnek majd, melyek röviddel az Esemény után kezdenek kialakulni. Kapcsolatba fognak lépni az ikerlelkükkel, akik közül sokan az anyahajókon vannak.

,,Legtöbbetek kapcsolatai várják a felemelkedésetek, hogy aztán újra együtt lehessetek. A felemelkedéseteket követően ismét tudatában lesztek e kapcsolatoknak, valamint, hogy kik is vagytok igazán."

Első hullám:

Rengeteg öngyógyító munkát kell elvégezni, és várhatóan néhány évvel az Esemény után, amikor a Galaktikus impulzus megérkezik, körülbelül 2000 ember lesz kész a Felemelkedésre a Felemelkedés első hullámában, ami egybeesik a Galaktikus Szuperhullámmal és a bolygó kiürítésével.

Újra felemelkedünk mi, akik már felemelkedtünk egykoron, csak elfeledtük ideérkezve.

,,A Teremtőnek az a szándéka, hogy a lehető legutolsó pillanatig vár, hogy a lehető legtöbb Csillagmagot összegyűjtse azért, hogy a Felemelkedett Mesterek maximális számban térhessenek vissza, hogy maximális számú jót cselekedjenek, hogy beborítsák a Földet Krisztusokkal."

,,Minél többen jönnek az első hullámban, annál több embert lehet majd megmenteni a későbbi hullámok során és annál többen fogják ezt megtapasztalni. Az első és második hullám elsődlegesen Csillagmagokból fog állni. Az első hullám, kétségtelenül Csillagmagok lesznek és a Csillagmagok csak azon kis százaléka, akik felébredettek erre."

,,Talán úgy fog kinézni ez a nyílás mint egy kinyíló ablak, vagy átjáró, de nem lesz olyan finom, éteri mint az a fény, amit a meditációk alatt belül tapasztaltok. Ennél nyilvánvalóbb lesz. Tulajdonképpen nyitott, de csukott szemmel is látható lesz. Ennyire egyértelmű lesz."

,,Abban a végső pillanatban ti magatok fogjátok meghozni a döntést, hogy átléptek-e azon az ablakon, vagy itt maradtok. (megjegyzés: maradunk még segíteni a többieknek, vagy sem) Azt a pillanatot megelőzően és azt követően is a vezetőitekkel lesztek, de abban az adott pillanatban, amikor átléptek az ablakon, átléptek az átjárón a fénybe, egyedül lesztek, olyan érzésetek lesz, mintha egyedül lennétek. Ezért ez a ti saját döntésetek, hogy megteszitek-e."

,,Haza fogtok térni, vagy választhatjátok azt is, hogy egy ideig még a Földön maradtok Mesterként, de végezetül, miután itt minden munkát elvégeztetek, lehetőségetek lesz visszatérni a saját bolygótokra, vagy arra az otthonnak nevezett területre, ahonnan kiáradtatok, amennyiben vonzónak találjátok ezt a bizonyos manifesztálódást, vagy honvágyat éreztek általa. Néhányotok inkább a Földön fogja magát otthon érezni azután, hogy ennyi időt eltöltött már itt."

Tehát meglesz az a lehetőségük, hogy Felemelkedett Mesterekként térjenek vissza a Földre és az emberek között járjanak és tanítsanak és csodákat tegyenek, megosszák ezt a hihetetlen üzenetet és segítsék az emberek felemelkedését.

,,Dönthettek úgy, hogy Felemelkedett Lényekként tértek vissza Fénytestben, olyan testben, ami halhatatlan, olyan képességgel, mellyel tetszés szerint tudtok materializálni és dematerializálni, oda-vissza tudtok mozogni a fényhajók és a bolygó között, csodákat tudtok tenni, spontán tudtok teremteni az éteri anyagból, gyógyítani, sok csodás dolgot tenni. Röviden, minden olyat, amivel nagyban fel tudjátok hívni magatokra a figyelmet."

Ez az a választási lehetőség, amit reméljük, sokan el fognak fogadni. Nem kötelező így tenni. Lehetőségetek lesz a hajókon maradni, ha úgy döntötök.

Az evakuálás során az Ashtar Parancsnokság és a Galaktikus Konföderáció hajói megmentik a felszíni emberiséget a galaktikus cunami elől.

Második hullám:

Az első hullám és az evakuálás után, és miután a Föld átmegy az átalakuláson, csak a Fénnyel  összhangban lévő lényeknek (becslések szerint néhány millió Fénymunkás) lesz megengedve, hogy visszatérjenek és Fényszigeteken lakjanak a Földön, és felkészüljenek a Felemelkedés második és harmadik hullámára, ami viszonylag hamar bekövetkezik.

Az emberiséget tömegesen evakuálják (kitelepítik) és a Plejádok csillagrendszerben lévő bolygóra szállítják, ahol már mintegy 70 milliárd ember él, akiket 1999-ben evakuáltak a Föld bolygó asztrális síkjáról.

Körülbelül 500 millióan azok közül, akiket evakuálnak a felszínről, főleg szociopaták és pszichopaták, közülük sokan drakók és hüllők, akik 1996-1999 között érkeztek a Földre, és azóta emberi klónokban éltek a felszínen , nem lesznek képesek teljesíteni az evolúció minimális kritériumait, így a Központi Napba viszik őket átalakításra.

Harmadik hullám:

Az utolsó hullámban, valószínűleg több millióan emelkednek fel.

További információk a hullámok után:

,,Eljön az idő, az utolsó hullám után, mikor azoknak, akiket evakuáltak, felkínálják a lehetőséget, hogy felemelkedett lényekként visszatérhessenek, és újra elfoglalhassák a Földet. A Föld addigra drámai átváltozáson fog keresztülmenni. És azok a lények, amelyek benépesítik a Földet, ugyanolyan Felemelkedett Mesterhez méltó képességekkel fognak bírni, mint amilyenekkel mi is rendelkezünk jelenleg más síkokon."

,,A cél az, hogy a lehető legtöbb teremtményt felemeljünk ebből a világból a tudatosság magasabb állapotába ebben a három hullámban. A Föld is keresztül fog menni saját átalakulásán. Ötödik dimenziós lénnyé fog válni és ezután a Föld olyan lényekkel lesz újranépesítve, akik alkalmasak az ötödik dimenziós valóságra. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy senki nem lesz képes földlakó lenni, hacsak fel nem emelkedik ahhoz."

Egyéb információk:

,,A jelenlegi terv szerint 2025 az Esemény időablakának végét jelenti. A Felemelkedési folyamat ettől sokkal tovább tarthat, talán 2030-ig."

,,Meddig kell felemelkednünk Cobra? Alapvetően nincs időkeret a felemelkedésre. Azonban a felemelkedési folyamat kezdete az 1975 és 2025-2030 közötti időintervallumra van meghatározva. Ez a csoportokban felgyorsulhat, de mindenkinek lesz elég ideje a saját módján megtenni. Amint a felemelkedés elkezdődik, minden nagyon gyorsan fog történni."

A fázisok (korábbi kép)

Az I. fázis: (2012.12.21 - 2019.01.21)
Már befejeződött, hiszen 2012. december 21-től, 2019. január 21-ig tartott. Ez az időszak az egyezkedés fázisa volt. Nagyon sok sötétséget hozott felszínre. A sötétség minden fényt elnyelt, majd átalakult. Az egyik legsötétebb időszak volt ez a Földön. Ugyanakkor ezen időszak alatt egyre több és több sötétség alakult át Fénnyé.

A II. fázis: (2019.01.21 - 2020.01)
Ez 2019. január 21-én kezdődött. Mostanra olyan sok a Fény a bolygó felszínén, hogy egyre több Buborék fog létrejönni, hiszen a Fény stabil marad. Napról napra egyre több Fény érkezik a bolygó felszínére. A Fény mennyisége és a Buborékok száma exponenciálisan növekedni fog és egy bizonyos ponton mindez megállíthatatlan. 2020. januárban ez is befejeződött.

A III. fázis: (2020.01-tól napjainkig)
Egyre gyorsabban veszítenek a hatalmukból, ahogy a Fény exponenciálisan növekszik. Ebben a fázisban a sötétség elveszíti az irányítást a bolygó felszíne felett, mert lélekcsaládok alakulnak, még több információ kerül napvilágra, megtörténik a közzététel a tömegek számára.

A III-IV. fázis: (átmenet a 3. és 4. fázis között)
A kritikus hőáramlás megteremti az Eseményt. A Fény eléri maximális erejét, a Mátrixon repedés keletkezik, a sötétséget eltávolítják, a Fényerők pedig átveszik a tömegmédiát. Ekkor történik meg a Fény Győzelme. Ez lesz a bolygó Felemelkedési folyamatának tetőpontja.

A IV. fázis:
Ebben a fázisban labilis lesz a helyzet. A régi valóság összeomlik, Új Társadalom lesz kialakulóban. Az új átveszi a hatalmat a régi felett, és a Fény lesz a természetes. Az egész felszíni lakosságnak át kell mennie az átalakulási folyamaton. Először megtörténik a közzététel a földönkívüliek létezéséről, másodszor közzéteszik a sötétek által elkövetett tetteket. Harmadszor minden emberi lény meglátja a személyes tükrét.

Az V. fázis:
Megjelenik néhány helyszín az első kapcsolatfelvételre, és az első tényleges kapcsolatfelvételt közvetíti majd a tömegmédia. Ekkor fog elkezdődni a Galaktikus Korszak. A Fényszigetek lakói felemelkednek. Az első hullámban nagyjából kétezren. Az első villanás az Eseménykor lesz. A második (nagyobb) villanás az V. és a VI. fázis között, amely előidézi a pólusváltást és az evakuálást és az első felemelkedési hullámot.

Az V-VI. fázis:
E fázis alatt érkezik majd a Galaktikus pulzálás és ennek következtében a bolygó fizikai pólusváltása. E történésnek már vannak jelei, mert mágneses pólusváltás előzi meg. A fizikai pólusváltást szökőár fogja kísérni. A Fényszigetek védve lesznek, de a felszíni lakosságot evakuálni kell más csillagrendszerekbe, mint pl. a Plejádok csillagrendszerbe,hogy a maradék sötétség kitisztuljon.Az Esemény előtti időszak utolsó napjai most vannak.

Egy kis évszám összegzés. Az Esemény pillanata a 2022-2025 közötti időintervallumon belül fog megtörténni. Az Esemény utáni időszak a 2022-2030 közötti időintervallumon belül fog lezajlani. A három felemelkedési hullám a 2025-2030 közötti időintervallumon belül fog megtörténni.

Ez az egész a sötétség és a szenvedés végét jelenti az egész világegyetemben, és elkezdődhet a fényesség új ciklusa.

Az alábbi ikonokra és linkekre kattintva még több információt kaphattok az eseményről.

   

   
Ez az egész a sötétség és a szenvedés végét jelenti az egész világegyetemben, és elkezdődhet a fényesség új ciklusa.

5 megjegyzés:

 1. Szia, hozzájárulok, hogy elolvasás után ez a hozzászólásom törölhető.
  Köszönöm ezt az értékes posztot és csak jelezni szeretném, hogy mivel a 'mellett' és a 'kellett' szavak módszeresen egy 't'-vel íródtak, javításra szorulnak.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm a visszajelzést, javítani akartam még tegnap, de kimaradt, mert a facebook éppen letiltotta mindenhonnan ennek a blognak a linkjeit, elérhetőségeit. Így ezt a posztot is, talán, mert szokatlanul sok embert ért el már az első órákban is. :)

   Törlés
 2. CSak érdekességként jegyezném meg, hogy talán véletlen egybeesés , de Siener jóslata szerint a 3 VH során kezdetben egy nő vezeti Németországot , de egy férfi fogja váltani őt: "Ezt a háborút Németország nyeri meg. Vezére egy különös ember lesz, aki az egész világ vezetőjévé válik. Rensburg egy kancellár asszonyról beszél, aki remek gazdasági pozícióba helyezi Németországot, és őt egy erős és meglehetősen intelligens férfi követi."... Nos , angela Merkel (minő véletlen egybeesés ) 2021-ig fog kormányozni.... Tehát még az ő hivatali ideje alatt kezdődik minden...

  VálaszTörlés
 3. Sajnos elvesztettem a lélektársamat. Lesz-e rá lehetőség, hogy újra együtt lehessünk fizikailag az Esemény után?

  VálaszTörlés

🖊 Csak Google fiókkal bejelentkezve lehet hozzászólást írni.
🖊 Csak jóváhagyás után kerülhet közzé a hozzászólás.