2019. február 11., hétfő

Az Esemény ideje

A bejegyzés utolsó frissítése: 2020.05.16

Az alábbi komplex bejegyzést egyáltalán nem kell a kizárólagos igazságnak tekinteni, csupán egy fejtegetés, érdekességként. Cobra egy 2017.03.01-én közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy az Eseményig hátralévő idő megfeleződött.

,,Most volt (2017.02.26) a fordulópontja a Föld bolygó energiahálójáért vívott döntő csatának, amely 2017 januárja és áprilisa között zajlott, és egyben ez volt a Fény egyik legnagyobb győzelme.  Úgy becsülik, hogy meditációnk a felére csökkentette az Eseményig hátralévő várakozási időt."

Illetve korábban említette már többször is, hogy:

,,A felemelkedés időablaka a bolygón 1975. május 25-én nyílt meg, fordulópontja 1999. augusztus 11-e volt, bezárulni pedig 2025. július 7-én fog. A Fény Erőinek mindig is az volt a terve, hogy ebben az időintervallumban megtisztítsák a sötétség elsődleges anomáliáját és elindítsák az Eseményt és ez a terv azóta sem változott."

,,Ez az időablak azon a tudományos tényen alapul, hogy a napfordulók időpontjában a Nap teljes együttállásban van a Galaktikus Egyenlítővel az 1975-2021 időintervallumon belül és ez az összehangolódás tökéletes az 1980-2016 közötti időintervallumban."

Interjúk és egyéb  írásai során pedig kiderült, hogy bizony a holdfogyatkozások, teliholdak idején jelentősen növekednek a további esélyek.

,,A Komplex Hullám Analízis az Ellenállási Mozgalom egy bonyolultan kifinomult számítógépes modellje, ami megjósolja a jövőbeli irányvonalat, figyelembe véve a kozmikus ciklusokat és a Szabad Akarat vektoranalízist. Fontos megértenünk, hogy az Esemény a mi globális tudatunk és a Galaktikus Központi Nap közötti aktív kapcsolódás eredményeként jöhet létre."

A Föld bolygó
A 2019.01.21-én végzett meditációnk pedig még sikeresebb volt a 2017.02.26-án végzett meditációnál. Így tehát, ha ezeket szemügyre vesszük, megállapítható, hogy az Eseményig (ha a legrosszabb esetben is 2025-ben lenne, lett volna esedékes) 8 év kellett még maximum. Ami 2017.02.26-án elfeleződött, lecsökkent 4 évre (nyilván nem napra pontosan) és jelenleg 2019. február van ugye.

Tehát még mínusz 2 év, amivel 2 év marad a jelenlegi időtől számítva. Szóval 2021 első negyedévéig biztosan meg kellene történnie. De mivel ekkora hatalmas meditáció volt most és előrelépés (azóta több is), így 2020-ban, vagy akár 2021-ben is esedékes lehet.

A közelgő 2020/2021-es (csak 2021 júniusig) holdfogyatkozások, teliholdak időpontjai:

- 2019.01.21 (ez volt az egyik nagyszerű meditációnk időpontja)
- 2020.06.05, 2020.07.05, 2020.08.03, 2020.09.02, 2020.10.01, 2020.10.31, 2020.11.30, 2020.12.30
- 2021.01.28, 2021.02.27, 2021.03.28, 2021.04.27, 2021.05.26, 2021.06.24

Az előző évekhez képest 2020-ban igen sok holdfogyatkozás, telihold lesz.

A fentiek mellett még több dolgot figyelembe véve, talán még inkább pontosítható az  Esemény ideje, azonban rengeteg egyéb tényező is közrejátszik a folyamatban, amire még ennyi rálátásunk sincs, így csak a Forrás tudja a biztos időpontot! De Cobra újabb és újabb bejegyzései is egyre többet árulnak el már a Felemelkedés folyamatáról és az Esemény utáni időkről is.

,,Az Esemény nem fog megtörténni, amíg a plazma toplet bombák túlnyomó része el nem lett távolítva. Az Esemény villanás 15 perc alatt fog végbemenni! Nem az emberi hatalom dönti majd el, hogy mikor fog ez megtörténni. A végső szó és döntés, hogy mikor történik, közvetlenül a Forrástól jön."

Most pedig nézzük és fejtegessük tovább, ezen dolgok tudatában a felemelkedési terv és a mennybuborékok bejegyzésekben is szereplő dolgokat többek között.

Az Esemény előtti napok, hetek, hónapok: (kb. 2020-2021 között)

Ugye az Esemény előtti-előtti fázis (ami egy évig tartott) 2019. január 21-én kezdődött és  2020. januárban fejeződött be, amikor is elkezdődött az Esemény előtti utolsó fázis. A harmadik fázis.

,,Egyre gyorsabban veszítenek a hatalmukból a negatívak, ahogy a Fény exponenciálisan növekszik. Ebben a fázisban a sötétség elveszíti az irányítást a bolygó felszíne felett, mert lélekcsaládok alakulnak, még több információ kerül napvilágra, megtörténik a közzététel a tömegek számára."

,,A Mennybuborékok a karantén Föld poklában fognak növekedni addig, amíg az Áttörés (az Esemény) megtörténik."

,,Ebben a fázisban a Galaktikus Központi Napból érkező hőáramlás exponenciálisan fog emelkedni, egyre több Mennybuborék fog aktívan kialakulni, a mátrixtársadalom pedig aktívan össze fog omlani, míg végül a hőáramlás az Esemény pillanatában eléri a csúcspontját."

,,A 2020. május 7-i telihold során Metatron Arkangyal a Naprendszerünket egy, a Galaktikus Központtal összekötött, Felemelkedési portállá aktiválta, a szublunáris tér (holdpálya alatti tér) és maga a Föld bolygó kivételével, melyek pufferelése (kiegyenlítése) még egy bizonyos fokig továbbra is szükséges az Eseményig."

Az Esemény pillanata: (kb. 2020-2021 között)

A valódi Felemelkedési folyamat az Esemény pillanatában fog elkezdődni. Erről már sokat tudunk viszonylag, hogy nagy vonalakban mi várható, így erről nem esik szó.

,,A kritikus hőáramlás megteremti az Eseményt. A Fény eléri maximális erejét, a Mátrixon repedés keletkezik, a sötétséget eltávolítják, a Fényerők pedig átveszik a tömegmédiát. Ekkor történik meg a Fény Győzelme. Ez lesz a bolygó Felemelkedési folyamatának tetőpontja."

,,Az Esemény pillanata a kritikus hőáramlás pillanatát jelenti, a mátrixtársadalom összeomlik, megtörténik a kapcsolatfelvétel (kb. 9-12 hónappal az Esemény után), a régi társadalom entrópikus elemeit gyors ütemben eltávolítják és belépünk a negyedik fázisba."

,,Az Esemény pillanatában (kb. első heteiben, hónapjaiban, utána közvetlenül is) a Fényerők csak közvetett kapcsolatba fognak lépni az emberiséggel, úgy hogy információkat hoznak nyilvánosságra a tömegmédiában."

Az Esemény utáni időszak: (valószínű 2020/2021-2025/2030 között)

Az első hónapok történései, ami kb. 9-12 hónap (egy év) lesz:

Média átvétele. Letartoztatások. Tárgyalások. Pénzügy újraépítés. Új technológiák. Átmeneti kormányok. Spirituális fejlődés, kapcsolódások.

,,Miután befejeződött a Cabal tagjainak letartóztatása és az emberiség túl van a kezdeti sokkhatáson, a Fényerők elkezdik felvenni a közvetlen kapcsolatot bizonyos emberekkel. Ez nagy valószínűséggel az Esemény után néhány héttel vagy hónappal fog megkezdődni."

,,Az Első Kapcsolatfelvétel a földi lakosság és a pozitív földönkívüli fajok közötti hivatalos diplomáciai kapcsolatok kezdte. A tervek szerint ez nagyjából az Esemény után egy évvel fog megtörténni az ENSZ-ben és világszerte közvetíteni fogja a tömegmédia."

(Az Esemény után kb. egy évvel lesz a hivatalos és tömeges kapcsolatfelvétel, leszállás. Valamint a technológiák java is ilyenkor kerül közzétételre. A Galaktikus Konföderáció technológiájának megismerése, a földi emberek számára is elérhetővé tétele, oktatási programok indítása. A Föld ökoszisztémájának megújítása, megtisztítása, a környezetszennyezés nyomainak eltüntetése.)

Megjegyzés: Az 5D fényhajók biztonságosan inkább, majd csak akkor lesznek láthatóak valós pompájukban, ha felemelkedtünk. Ettől láthatjuk őket majd, hiszen kicsit lecsökkentik a hajók rezgését.

Az Esemény utáni kb. második évtől:

,,Az Esemény utáni, negyedik fázist (kb. 9-12 hónappal az Esemény után), az instabil finom-réteg fázisának hívjuk. A Mennybuborékok a bolygó felszínén stabil hálózattá kapcsolódnak össze, ami az új társadalom gerincét alkotja, miközben maga az egész társadalom instabil, de fejlődik, integrálódik és stabilizálódik. Teljes mértékben kialakulnak a Fényszigetek, aktív kapcsolatfelvétel kíséretében."

Ez a negyedik fázis kérdés, hogy kb. meddig tart. Talán 1 év ez is, vagy maximum 1,5-2 év.

,,Az ötödik fázist stabil finom-réteg fázisnak hívjuk. A bolygó felszínén lévő Fényszigetek aktív konverziós (átalakítás), inverziós (megfordító, elfordító) zónákká válnak és ezeken keresztül zajlik az egyéni és a csoportos Felemelkedési folyamat."

,,Ekkor megtörténik az első Felemelkedési hullám, (a második hullám egyként nem sokkal az első után várható) amikor több ezer ember emelkedik fel. Néhányuk Felemelkedett lényként visszatér a felszínre és előkészítik a második Felemelkedési hullámot, amikor több százezer ember emelkedik majd fel. Néhányan a második hullám során felemelkedettek közül visszatérnek a felszínre és előkészítik a felszíni lakosságot a harmadik hullámra."

Tehát az Esemény után legkorábban kb. 1,5 évvel lesz az első hullám. De inkább kb. 2-3 év között.

,,Az ötödik fázis során a felszíni lakosság teljes mértékben integrálja a fejlett technológiákat és meggyógyul eléggé ahhoz, hogy együtt egy egészként fogadja be a Fényt."

A hatodik fázis = végső villanás = harmadik felemelkedési hullám. Ezt sem tudni biztosra, hogy mikor lesz. Talán 2025, legkésőbb kb. 2030. (Az Esemény után néhány évvel.)

,,A Galaktikus Központi Nap kioldja a Naptevékenységből eredő eseményt, valamint a bolygó pólusváltását. Emberek milliói emelkednek fel a harmadik hullámban, az emberiség fennmaradó része pedig evakuálva lesz a bolygó felszínéről a Galaktikus Flotta fedélzetére (megjegyzés: 3D helyekre lesznek, 3D hajókkal, fizikailag elszállítva, akik erre készek, akik nem, azok végleg meghalnak fizikailag, viszont a lelkük el lesz szállítva természetesen, számukra megfelelő helyre), amely elszállítja őket egy arra megfelelő bolygóra a Plejádi csillaghalmazba, amely az emberiség új otthonául fog szolgálni."

,,Abban a pillanatban a Föld felszínén egy szökőár fog végigsöpörni, amely tisztára mossa a bolygót. Azok a területek, amelyek érintetlenek maradnak, egyedül a Fényszigetek lesznek, amelyeket fejlett csillaglények fognak benépesíteni, akik közül sokan TI lesztek. Azután pedig felépül Új Atlantisz az Új Földön."

,,Az Eseményt követően egy bizonyos ponton fizikai pólusváltás lesz a Föld forgástengelyében, amit az fog kiváltani, hogy a Napunk egy mikronóvává, T-Tauri csillaggá fog válni, amit a Kozmikus Központi Nap és a Galaktikus Központi Nap aktivitása fog kiváltani. Majd a beindított Nap egy óriási plazmahullámot fog kibocsátani, ami elő fogja idézni a földkéreg elmozdulását, a forgástengely el fog mozdulni és mintegy 1,6 km magas szökőárhullámot fog előidézni. Ez az 1,6 km magasságú szökőárhullám hatékonyan meg fogja tisztítani a bolygó felszínét minden olyan tisztátalanságtól, ami még tisztításra szorul. Mondanom sem kell, hogy az összes Fénysziget és Fényterület teljesen érintetlen marad a szökőárhullámtól, mivel ezeket fejlett technológiák fogják védeni, amit majd a pozitív fajok fognak nekünk adni az Esemény után. Mivel mindez csak néhány évvel az Esemény után fog megtörténni, nincs mitől félni."

,,Az Ashtar Parancsnokság hajói természetesen meg tudnak nyilvánulni a harmadik és negyedik dimenziókban. A jövőben ez tömegesen fog megtörténni. Ez is a terv része. Az evakuálás végső szakaszában a hajók láthatók lesznek majd a Föld körül. Viszont többnyire láthatatlanok maradnak, az ötödik dimenzióban. Ez sokkal biztonságosabb."

A három felemelkedési hullám: (Az Esemény után, legkorábban kb. 1,5 évvel kezdődnek.)

Az ikerlángunkkal, majd ha egy szinten leszünk ismét, akkor egyesülünk. Valamint a lélekcsaládtagjainkkal is kapcsolódunk. Fontos, hogy a testünket is felemeljük (megtartjuk) majd, nem csak a lelkünk lesz 5D-s.

,,Legtöbbetek kapcsolatai várják a felemelkedésetek, hogy aztán újra együtt lehessetek. A felemelkedéseteket követően ismét tudatában lesztek e kapcsolatoknak, valamint, hogy kik is vagytok igazán."

Első hullám: (több ezer ember, a csillagmagok egy kisebb része)

Újra felemelkedünk mi, akik már felemelkedtünk egykoron, csak elfeledtük ideérkezve.

,,A Teremtőnek az a szándéka, hogy a lehető legutolsó pillanatig vár, hogy a lehető legtöbb Csillagmagot összegyűjtse az első hullámban, azért, hogy a Felemelkedett Mesterek maximális számban térhessenek vissza, hogy maximális számú jót cselekedjenek, hogy beborítsák a Földet Krisztusokkal."

,,Minél többen jönnek az első hullámban, annál több embert lehet majd megmenteni a későbbi hullámok során és annál többen fogják ezt megtapasztalni. Az első és második hullám elsődlegesen Csillagmagokból fog állni. Az első hullám, kétségtelenül Csillagmagok lesznek és a Csillagmagok csak azon kis százaléka, akik felébredettek erre."

,,Talán úgy fog kinézni ez a nyílás mint egy kinyíló ablak, vagy átjáró, de nem lesz olyan finom, éteri mint az a fény, amit a meditációk alatt belül tapasztaltok. Ennél nyilvánvalóbb lesz. Tulajdonképpen nyitott, de csukott szemmel is látható lesz. Ennyire egyértelmű lesz."

,,Abban a végső pillanatban ti magatok fogjátok meghozni a döntést, hogy átléptek-e azon az ablakon, vagy itt maradtok. (megjegyzés: maradunk még segíteni a többieknek, vagy sem) Azt a pillanatot megelőzően és azt követően is a vezetőitekkel lesztek, de abban az adott pillanatban, amikor átléptek az ablakon, átléptek az átjárón a fénybe, egyedül lesztek, olyan érzésetek lesz, mintha egyedül lennétek. Ezért ez a ti saját döntésetek, hogy megteszitek-e."

,,Haza fogtok térni, vagy választhatjátok azt is, hogy egy ideig még a Földön maradtok Mesterként, de végezetül, miután itt minden munkát elvégeztetek, lehetőségetek lesz visszatérni a saját bolygótokra, vagy arra az otthonnak nevezett területre, ahonnan kiáradtatok, amennyiben vonzónak találjátok ezt a bizonyos manifesztálódást, vagy honvágyat éreztek általa. Néhányatok inkább a Földön fogja magát otthon érezni azután, hogy ennyi időt eltöltött már itt."

Tehát meglesz az a lehetőségük, hogy Felemelkedett Mesterekként térjenek vissza a Földre és az emberek között járjanak és tanítsanak és csodákat tegyenek, megosszák ezt a hihetetlen üzenetet és segítsék az emberek felemelkedését.

,,Dönthettek úgy, hogy Felemelkedett Lényekként tértek vissza Fénytestben, olyan testben, ami halhatatlan, olyan képességgel, mellyel tetszés szerint tudtok materializálni és dematerializálni, oda-vissza tudtok mozogni a fényhajók és a bolygó között, csodákat tudtok tenni, spontán tudtok teremteni az éteri anyagból, gyógyítani, sok csodás dolgot tenni. Röviden, minden olyat, amivel nagyban fel tudjátok hívni magatokra a figyelmet."

Ez az a választási lehetőség, amit reméljük, sokan el fognak fogadni. Nem kötelező így tenni. Lehetőségetek lesz a hajókon maradni, ha úgy döntötök.

Második hullám: (több százezer ember, javarészt szintén csillagmagok)

Ez nem túl sokkal az első hullám után lesz. Sokan ekkor lesznek igazán készen. Néhányan a második hullám során felemelkedettek közül (is) visszatérnek a felszínre és előkészítik a felszíni lakosságot a harmadik hullámra.

,,A második hullám nagy valószínűség szerint a Csillagmagok többségét fogja jelenteni. Remélhetőleg néhány olyan ember is készen fog állni arra, hogy elmenjen, akik nem tartoznak ebbe a kategóriába.

Harmadik hullám: (emberek milliói)

,,A harmadik hullám a legutolsó pillanatban fog megtörténni, a nagy átalakulások és kataklizmák előtt és közben. Ezt a Földfelszín átalakulásának nevezném. Azon a ponton nagy valószínűség szerint nem lesz lehetséges az életben maradás a bolygón. Mindez valószínűleg a mi életünkben fog megtörténni."

Az emberiség fennmaradó része pedig evakuálva lesz fizikailag a bolygó felszínéről a Galaktikus Flotta fedélzetére (ez 3D-s hajó lesz nekik, miattuk), amely elszállítja őket egy arra megfelelő bolygóra a Plejádi csillaghalmazba, amely az emberiség új otthonául fog szolgálni. Akik ebben sem vesznek részt, ők a fizikai halállal néznek szembe a Földön a kataklizmák megtörténtekor, de a lelkük ugyan úgy el lesz szállítva megfelelő helyre, hogy fejlődhessenek.

További információk a hullámok után:

,,Eljön az idő, az utolsó hullám után, mikor azoknak, akiket evakuáltak, felkínálják a lehetőséget, hogy felemelkedett lényekként visszatérhessenek, és újra elfoglalhassák a Földet. A Föld addigra drámai átváltozáson fog keresztülmenni. És azok a lények, amelyek benépesítik a Földet, ugyanolyan Felemelkedett Mesterhez méltó képességekkel fognak bírni, mint amilyenekkel mi is rendelkezünk jelenleg más síkokon."

,,A cél az, hogy a lehető legtöbb teremtményt felemeljünk ebből a világból a tudatosság magasabb állapotába ebben a három hullámban. A Föld is keresztül fog menni saját átalakulásán. Ötödik dimenziós lénnyé fog válni és ezután a Föld olyan lényekkel lesz újranépesítve, akik alkalmasak az ötödik dimenziós valóságra. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy senki nem lesz képes földlakó lenni, hacsak fel nem emelkedik ahhoz."

Egyéb információk:

,,A jelenlegi terv szerint 2025 az Esemény időablakának végét jelenti. A Felemelkedési folyamat ettől sokkal tovább tarthat."

,,Meddig kell felemelkednünk Cobra? Alapvetően nincs időkeret a felemelkedésre. Azonban a felemelkedési folyamat kezdete az 1975 és 2025 közötti időintervallumra van meghatározva. Ez a csoportokban felgyorsulhat, de mindenkinek lesz elég ideje a saját módján megtenni. Amint a felemelkedés elkezdődik, minden nagyon gyorsan fog történni."

Kattints a képre a nagyobb méretért!

Az I. fázis:
Már befejeződött, hiszen 2012. december 21-től, 2019. január 21-ig tartott. Ez az időszak az egyezkedés fázisa volt. Nagyon sok sötétséget hozott felszínre. A sötétség minden fényt elnyelt, majd átalakult. Az egyik legsötétebb időszak volt ez a Földön. Ugyanakkor ezen időszak alatt egyre több és több sötétség alakult át Fénnyé.

A II. fázis:
Ez 2019. január 21-én kezdődött. Mostanra olyan sok a Fény a bolygó felszínén, hogy egyre több Buborék fog létrejönni, hiszen a Fény stabil marad. Napról napra egyre több Fény érkezik a bolygó felszínére. A Fény mennyisége és a Buborékok száma exponenciálisan növekedni fog és egy bizonyos ponton mindez megállíthatatlan. 2020. januárban ez is befejeződött.

A III. fázis: (MOST van 2020 januártól)
Egyre gyorsabban veszítenek a hatalmukból, ahogy a Fény exponenciálisan növekszik. Ebben a fázisban a sötétség elveszíti az irányítást a bolygó felszíne felett, mert lélekcsaládok alakulnak, még több információ kerül napvilágra, megtörténik a közzététel a tömegek számára.

A III-IV. fázis:
A kritikus hőáramlás megteremti az Eseményt. A Fény eléri maximális erejét, a Mátrixon repedés keletkezik, a sötétséget eltávolítják, a Fényerők pedig átveszik a tömegmédiát. Ekkor történik meg a Fény Győzelme. Ez lesz a bolygó Felemelkedési folyamatának tetőpontja.

A IV. fázis:
Ebben a fázisban labilis lesz a helyzet. A régi valóság összeomlik, Új Társadalom lesz kialakulóban. Az új átveszi a hatalmat a régi felett, és a Fény lesz a természetes. Az egész felszíni lakosságnak át kell mennie az átalakulási folyamaton. Először megtörténik a közzététel a földönkívüliek létezéséről, másodszor közzéteszik a sötétek által elkövetett tetteket. Harmadszor minden emberi lény meglátja a személyes tükrét.

Az V. fázis:
Megjelenik néhány helyszín az első kapcsolatfelvételre, és az első tényleges kapcsolatfelvételt közvetíti majd a tömegmédia. Ekkor fog elkezdődni a Galaktikus Korszak. A Fényszigetek lakói felemelkednek. Az első hullámban néhány ezren. A második hullámban néhány százezren és a harmadikban néhány millióan. Az első villanás az Eseménykor lesz. A második villanás az V. és a VI. fázis között.

Az V-VI. fázis:
E fázis alatt érkezik majd a Galaktikus pulzálás és ennek következtében a bolygó fizikai pólusváltása. E történésnek már vannak jelei, mert mágneses pólusváltás előzi meg. A fizikai pólusváltást szökőár fogja kísérni. A Fényszigetek védve lesznek, de a felszíni lakosságot evakuálni kell más csillagrendszerekbe, mint pl. a Plejádok csillagrendszerbe,hogy a maradék sötétség kitisztuljon.