2013. június 13., csütörtök

Az Esemény közeleg

Az Esemény közeleg. Melynek jelei egyre jobban látnak napvilágot minden téren, szerte a világon. Ezeket most nem részletezzük, hiszen már megtörténtek és folyamatosan történnek is újabbak világunkban, melyeknek kicsúcsosodása lesz maga az Esemény.

De ide tartoznak vagy tartozhatnak például az országunkban illetve világszerte történő földrengések, áradások, különböző katasztrófák, a pápa lemondása, politikusok és egyéb befolyásos emberek lemondásai, a cseh kormány jelenlegi letartoztatás sorozata, a brazíliai és török valamint az egyéb országok tüntetései, a földön kívüli élet létezését bizonyító dolgok előkerülése, feltárása, az emberek átlátása a hamis gyógyszerek, ételek, bankrendszerek, elmeirányítás, tömegmédia felett, az új ingyenes energiák megismertetése a világgal és még sorolhatnánk.

Mind érezzük, hogy valaminek a szélén állunk. Valami új előtt. Bármelyik pillanatban megtörténhet az Esemény. A cseh politikusok letartoztatás, lemondás sorozata után, aminek még nincs vége, itt vannak a brazíliai tüntetések is.

2013.06.20-án belépünk az utolsó 36 napos ciklusba. Ennek végén a föld kocka elkészül, valamint az új menny, új föld készen áll arra, hogy a következő nap a nooszférába (a bioszféra bolygónk és légkörének azon része, melyet jelenleg az élet áthat, míg a nooszféra magába fogja foglalni a Föld körül lévő tudati réteget is) emelkedjen. Az evolúciós emelkedés úton van. Ez alatt az időszak alatt a materialista, anyagi világ uralma exponenciálisan csökken egészen a ciklus végéig. Ez az időszak egy szünet a galaktikus pulzációban, vagyis megállt a galaktikus rendszer lüktetése. Ez azért történik, mert átalakul a galaxis spirálrendszere, megszűnnek a régi spirálok, és újak alakulnak helyettük. A pulzálás újraindul, amikor felépül az új galaxis.

Földünk jelenleg a tejútrendszerben az Orion övön található. Várhatóan ez az öv is megszűnik, és a bolygó egy új struktúra része lesz. Ez az átalakulás fog 2012. december 22-től 2013. július 25-ig tartani, mert ennek végén indul el az új 104.000 tun idejű hullám.

2013. június 8., szombat

Az Esemény

A bejegyzés utoljára 2014.12.15.-én frissült. Kedves olvasók, íme egy rövid, tömör összeállítás az Eseményről. Ajánlott megtekinteni a linkeket is a jobb oldalt található modulokban. Az alábbi hármat pedig különösen ajánlott elolvasni.


 Az Esemény hivatalos weboldala ---> Megtekintés új ablakban!
Részletesebb leírás az Eseményről ---> Megtekintés a blogon!
Az Esemény dokumentum ---> Megtekintés a blogon!

Az Esemény nevét az a pillanat adja, amikor a Teremtő megadja a jelet az Esemény villanásra, amely keresztül megy az Arkangyalokon, a Felemelkedett Mestereken, a Galaktikus Szövetségen és az Ellenállási Mozgalmon át itt a bolygón. Ez az egész 15 perc alatt megtörténhet, és az Esemény elindul. Csak a Forrás ismeri az órát és a napot, amikor megtörténik az Esemény. Ne legyen senkinek kétsége, az időpont tökéletesen időzített.

Nem az emberi hatalom dönti majd el, hogy mikor fog ez megtörténni. Ez egy kozmikus jelentőségű esemény lesz. Az utolsó bolygó, amit a sötétség még a markában tart, és ahogy felszabadul, ennek a Fény hullámait küldi szét az egész galaxisba. Nem lesz bejelentés. Nem lesz benne a médiában. Ez csak úgy meg fog történni. Ez egy teljes meglepetés lesz mindenkinek, és nem utolsósorban a Cabalnak. Ez bármikor megtörténhet. Mikor erős energiákat érzünk.

Ez lesz az az idő, mikor a szívedre és az intuíciódra kell hallgatnod. Meg kell tudnod, mit kell tenned. Támaszkodj magadra. Sokan lesznek, akik félelemmel és zavarodottsággal fognak reagálni. Lesz az erőnek egy pillére ezeknek az embereknek. A tisztánlátásra kell támaszkodniuk a változás idejében.

Az elmúlt 25.000 évben egy energikus fekete lyuk belsejében voltunk, a sötét erők téridő anomália tevékenysége miatt. 2012 volt megjelölve évnek, mikor mi kilépünk ebből a fekete lyukból. Amint kilépünk ebből a fekete lyukból, az az úgynevezett Esemény Horizont. Ez történik most. Elfelejtettük, mi a Fény. Így sokkal izgalmasabb és látványosabb lesz, mivel mi most az Esemény Horizontban vagyunk.

Az Esemény első pár órájában a Galaktikus erők átveszik a műholdas és kommunikációs állomásokat, és így értesítést fogsz kapni a világ minden tájáról, hogy mi történik. Az LRM beszivárgott a 300 Szövetségesen belül az Illuminátus hálózatba, főleg vezető pozíciókban katonai és hírszerző ügynökségekhez. Ezek az emberek észrevehetetlenek, így az Illuminátusnak fogalmuk sincs, hogy hol vannak.

Az Ellenállási Mozgalom folyamatos fizikai (nem telepatikus) kapcsolatot tart fent a plejádiakkal és egyéb  pozitív földönkívüli fajjal a Szövetségen belül, akik mindennap tájékoztatják őket, hogy a Cabal tagjai éppen hol vannak, mit csinálnak, és azt is,hogy éppen mit gondolnak. Az Illuminátusok mostmár nem tudnak hova elbújni. A közzététel, leleplezés magában foglalja az összes titkos dokumentumot. Ezeknek 95%-a lesz gyorsan feloldható. Ez egy nagy sokk lesz, de a kezdeti reakciók után nagyon nagy öröm lesz.

És hogy mi is fog történni várhatóan a világunkban ekkortól kezdve?

1. Fázis: Az Esemény (3-7 nap)

   A háttérhatalom tagjainak/az illuminátusoknak a tömeges letartóztatása: 
 • 1 napos előzetes tömegtájékoztatás, mind az interneten mind pedig a fősodratú médiában.
 • 1 napig tartó letartóztatások.
 • Legfeljebb 3 napig terjedő határok leállása, lezárása.
 • 5-6 napos bírósági tárgyalások.

2. Fázis: Újjáépítés, restrukturálás (3-6 hónap)

Arany/ezüst fedezetű új pénzügyi rendszer felállítása: 
 • A Federal Reserve megszűnik, a dollár helyét a kincstár (US Treasury) által nyomtatott, arany fedezetű pénz veszi át.
 • A valuták egy szűk csoportja (körülbelül 6) marad forgalomban és alkotják az alapját az új pénzügyi rendszernek.
 • Országok adósságainak eltörlés.
 • Magánadósságok eltörlése. (hitelek, jelzálogkölcsönök, hitelkártya adósságok és a többi)
 • Bankok újraengedélyeztetése, kamatmentes hitelek kibocsájtása. Uzsora eltörlése.
 • Multinacionális vállalatok felosztása és államosítása.
Újrafelosztása a világ vagyonának: 
 • Jóléti alapok elindítása.
 • Humanitárius és környezetvédelmi, a környezetet helyreállító projektek finanszírozása.
Ingyenenergián/nullponti energián alapuló technológia és fejlett gyógyászati eszközök, gyógyszerek mindenki számára elérhetővé tétele. A különböző kormányok UFO dossziéinak megnyitása, az Amerikai Egyesült Államok 80 évre visszanyúló, földönkívüliekkel létrejött egyezségeinek nyilvánosságra hozása. Az Illuminátusok nemzetközi bírósági tárgyalása. Visszatérés a szokásjoghoz/közös joghoz, a törvényen alapuló jog helyett. Átmeneti kormányok, azután pedig választások. Világszerte a háborúk leállítása, a katonai csapatok hazahívása, és átalakítása békefenntartó erőkké, a nukleáris arzenál leszerelése.

3. Fázis: Első Kapcsolatfelvétel (1-3 hónap)

Kontakt, először kiválasztott egyénekkel. Az emberiség felvilágosítása az évszázadok alatt elhallgatott tényekről, a valós történelmünkről, beleértve Atlantisz és Lemúria történetét. Ez világszerte a TV-n és az interneten keresztül fog megtörténni.

UFO észlelések erőteljes növekedése, majd a folyamat betetőzése egy masszív, több tízezer űrhajó részvételével történő demonstrációban, amely meggyőző erejű bizonyítékként fog szolgálni a galaktikus társadalmak létéről.

Két hetes feldolgozási, megértési szakasz. Az első hivatalos kapcsolatfelvétel az ENSZ-en keresztül történik majd meg.

Az Első Kapcsolatfelvétel után: 
 • Találkozás, a munka elkezdése a Galaktikus Konföderációval és a Felemelkedett mesterekkel.
 • A Galaktikus Konföderáció technológiájának megismerése, a földi emberek számára is elérhetővé tétele, oktatási programok indítása.
 • A Föld ökoszisztémájának megújítása, megtisztítása, a környezetszennyezés nyomainak eltüntetése.
 • A teljes tudatosságra való felkészítés.
 • Újraegyesülés a Konföderációs flottával és a Belső Föld lakóival.

A Fény beáramlása

Íme egy kis összegzés a jelen helyzettel kapcsolatban.

Minden éteri és asztrális mátrix, minden Arkhón és hüllő valamint technológiájuk be lett szorítva egy nagyon vékony rétegbe, ami a bolygó felszínétől felfelé és lefelé mintegy 30 méterre terjed ki. Minden terület ettől feljebb és lejjebb teljesen meg lett tisztítva és fel lett szabadítva. Ez a Fény hatalmas győzelme, és az egyik legszükségesebb lépés a végső győzelem és az Esemény előtt.

2012.12.21-től egészen 2013.07.25-ig összesen 216 nap van, mely szám szimbolizálja a tökéletes kocka rezgését. Ez az időszak egy szünet a galaktikus pulzációban, vagyis várhatóan megáll a galaktikus rendszer lüktetése. Ennek a végén indul el az új 104.000 tun idejű hullám.

Ez a 216 nap felosztható 6 tökéletesen egyforma, 36 napos ciklusra. Ez az időszak alakítja ki a Föld Kockáját, mely segítségével áthaladhatunk majd az új hullámba. Ez a második ciklus, melyet José Argüelles leírt. A ciklus szakaszai a következők:

1. 2012. december 22. – 2013. január 26. * kocka alsó része
2. 2013. január 27. – 2013. március 3. * kocka jobb oldala
3. 2013. március 4. – 2013. április 8. * kocka bal oldala
4. 2013. április 9. – 2013. május 14. * kocka hátsó oldala
5. 2013. május 15. – 2013. június 19. * kocka szemközti oldala
6. 2013. június 20. – 2013. július 25. * kocka felső oldala

Tehát a Galaktikus Fényszövetség 2012. december 21-én egy újabb mátrixot terített a Föld köré, hogy fenntartsa a földi emberiségnél a folyamatosság illúzióját. Azaz az történt, hogy tulajdonképpen ezt a három napot (null pontot, 3 napos sötétséget) nyújtották ki néhány hónappá, maximum a 2013. évvé. Az azonban bizonyos, hogy ilyen abnormális állapotot, ilyen vákuumszerű köztes létet nem lehet a kozmikus nyomás miatt sokáig fenntartani!

Éppen ezért most már megérthetjük ennek a kozmikus beavatkozásnak okát is, melynek a belső ösztönzője az isteni szeretet és bölcsesség. Ha az emberiség ezt a rövid átmeneti időszakot nem félelemben és stresszben éli meg, hanem csak a megszokott "rabszolga-üzemmódban", akkor a váltás idején sokkal több ember emelkedhet fel az 5D-s Fényvilágba.

A Fény végső győzelme és az esemény közel van!