2024. május 15., szerda

Napkitörések spirituális hatásai

Május eleje óta bizonyára azok is felfigyelhettek a napkitörésekkel kapcsolatos hírekre, akik eddig nem követték rendszeres figyelemmel a naptevékenységeket és az ezzel kapcsolatos információkat. Ennek fő oka, hogy már leplezni sem tudnák a közelgő változásokat, hiszen szemmel látható égi jelenségeket, fényeket is okoznak ott, ahol egyébként ez kissé szokatlan.

Balaton 2024 május

A kitörések oka a napkorona mágneses térkonfigurációjának instabilitása, vagy egyensúlyvesztése, melynek következtében a térszerkezet hirtelen megváltozik, jelentős energia szabadul fel és a kiegyensúlyozatlan mágneses erők hatására a korona anyagának egy része kidobódik. A részleteket illetően persze ennél bonyolultabb és összetettebb az egész folyamat. Így most nem is megyünk el a tudományos irányba, hiszen ezekről bőven van mindenféle információ az interneten. Persze kérdés, hogy közülük is melyik és mennyire valós tartalmú. A következőkben inkább igyekszünk kitérni az ezzel kapcsolatos spirituális vonatkozásokra és a közelgő pólusváltásra.

Napunk rendelkezik egy 11 évente ismétlődő tevékenységi ciklussal. A napciklusok hitelesített mérésének megkezdése óta ez a mostani lesz a 25. amit feljegyezhetünk. A ciklusok általában hasonlóan telnek, nyugodt és viharosabb időszakok váltakoznak bennük, bár a történelem során volt már jó néhány kivétel is ez alól. Például az egyik korábbi bejegyzésben is említett Carrington esemény, ami a legintenzívebb, valaha feljegyzett geomágneses vihar volt. Amire várunk az várhatóan még ettől is erősebb lesz. Napunk aktivitásának szintje szintén változó, így nem könnyű megbecsülni a maximum és a minimum értékeket.

Napciklus előrehaladás

Mindhárom ciklus, a kozmikus, a galaktikus és a napciklus is a 2025-ös felemelkedési kapu megnyitásánál futnak össze, ami egy tájékoztató jellegű mérföldkő számunkra, hogy megbecsüljük, mikorra várhatóak a nagy változások. A naptevékenység tovább fog növekedni, mivel egyre közelebb kerülünk a 25. napciklus naptevékenységi maximumához, ami nagyjából 2024 vége és 2025 nyara között várható. Alekszandr Csizsevszkij korai kutatásai kimutatták, hogy minden társadalmi zavargás 60%-a minden egyes naptevékenység maximuma után másfél éven belül történik. A kundalini energiákat is megnyitja és erősíti a naptevékenység. A szabadság iránti vágy fokozódni fog az emberekben. Sokunknak különböző testi tünetei is lehetnek, ahogyan beintegráljuk a változások energiáit.

A napkitörések folyamatosan gyengítik a Föld mágneses mezejét. Kitalálták a globális felmelegedésről szóló átverést, hogy így tusolják el az igazságot a közelgő pólusváltásról. Sok vezető politikus és híresség ugye már bunkereket is épít, ahogy olvashattuk korábban. De nem fogják tudni elkerülni a felelősségre vonást és nem bújhat el senki ezen hatalmas változások elől. A közelgő pólusváltás az egyik legnagyobb titkuk, amit próbálnak rejtegetni. De fény derül az igazságra és az a mágneses kibillenés, ami a fizikai pólusváltás előjele, már jelenleg is zajlik.

Az Eseményt követően egy bizonyos ponton fizikai pólusváltás lesz a Föld forgástengelyében, amit az fog kiváltani, hogy a Napunk egy mikronóvává fog válni, amit a Kozmikus Központi Nap és a Galaktikus Központi Nap aktivitása fog kiváltani. Majd a beindított Nap egy óriási plazmahullámot fog kibocsátani, ami elő fogja idézni a földkéreg elmozdulását, a forgástengely el fog mozdulni és mintegy 1,6 km magas szökőárhullámot fog előidézni. Az összes Fényterület teljesen érintetlen marad a szökőárhullámtól, mivel ezeket fejlett technológiák fogják védeni, amit majd a pozitív fajok fognak nekünk adni az Esemény után. Illetve evakuálva (biztonságban) lesznek azok, aki készen állnak a változásokra és a későbbi felemelkedésre, így nem kell aggódni ezen drasztikusnak tűnő változások miatt. Az egész Esemény és Napkitörés nagyban összefügg a bolygó felszabadításával is.

A felszíni lakosság nagyon kevés tagja tervezi, hogy a föld alá vonul az Agarthai hálózatba. A legtöbben a felszínen maradnak, szembenéznek a saját félelmeikkel, szembenéznek a saját pszichológiai problémáikkal a pólusváltás bekövetkeztéig. Szintén az emberek nagyon kis százaléka lesz az, aki el fogja majd érni a felemelkedést a bolygón, vagy aki más csillagrendszerekbe költözik. Az emberiség túlnyomó része egy ébredési és tisztulási folyamaton fog keresztülmenni.

Az északi mágneses pólus az elmúlt évszázadokban már odébb vándorolt. A változás egyre gyorsul. A mágneses mező eltolódása egyre gyorsabb és gyorsabb. Az északi mágneses mező eltolódik, és az új északi pólus nem messze lesz Thaiföldtől. Itt a várható új északi pólus, miután a fizikai sarkeltolódás megtörténik a jövőben. A mágneses mező változásának másik fontos aspektusa a földi mágneses mező gyengülése. Ez azelőtt történik, hogy a galaktikus központi Nap belép a galaktikus szuperhullám kezdeti fázisába. Ez hatással lesz a galaxis összes csillagának éteri skalármezejére. Általában ezt a gyengülést erős napkitörések és viharok váltják ki közvetlenül e bolygó felé.

1859-ben volt a fentebb is említett Carrington esemény, ami egy nagyon erős napvihar volt, amely akkoriban elég drasztikusan befolyásolta a bolygó felszínén lévő elektromos hálózatokat, már ami volt ekkor. A távíróvonalak tönkrementek és tüzet okoztak, mert a vihar olyan erős volt. Ha hasonló történne most, akkor az nagy kihatással lenne az összes elektronikai berendezésünkre. Ez a vihar indította el a földi mágneses mező gyengülésének folyamatát. Azóta a Föld mágneses mezeje egyre jobban gyengül. Ha a mágneses mező túl sokat veszít az intenzitásából, az fizikai pólusváltást vált ki.

Carrington esemény 1859

A földkéreg a köpenyen nyugszik. A kéreg és a köpeny között van egy bizonyos terület, amelyet Mohorovicic-diszkontinuitásnak nevezünk. Ez egy olyan terület, ahol áll a likviditás. Ha a mágneses mező elég erős, ez a terület elég szilárd ahhoz, hogy a köpeny megtartsa a kérget és együtt forogjon. Ha a mágneses tér túlságosan lecsökken, a terület olvadni kezd és túl puha lesz. A földkéreg elszakad a köpenytől, ahogy a Föld forog, a kéreg elkezd ellenőrizetlenül a köpeny körül mozogni. Ez hozza létre a fizikai pólus eltolódást. Az óceánok ugyanazon a ponton mozognak, és ez létrehoz egy mega cunamit, ami 1-2 mérföld magas lesz, és ami a bolygó legtöbb száraz területét elmossa, kivéve a nagyon magas hegyeket. Ilyen cunami várhatóan 13.000 évente fordul elő. Sok legenda kering a múltbeli sarki eltolódásokról a világon, hogyan hatott az emberiségre az ősi civilizációkban. Általában néhány ember túlélte a sarki eltolódást, és új civilizációt alapított. Az utolsó ilyen a Noé bárkája történethez kapcsolható.

A Föld mágneses mezejének erőssége tehát már legalább 25%-kal csökkent. És minden évben nagyjából 2%-ot veszít az intenzitásból. A gyengülés felgyorsul. Az erős napkitörések drasztikusan csökkenthetik a Föld mágneses mezejét. Normális 11 éves napmaximum ciklusunk van, ami 10x-es napkitörést jelent. Ez elég erős. Néhány napkitörés 20x-os napkitörést is okozhat, ami még ennél is erősebb. Talán évszázadonként egyszer van 30x-os napkitörés. Az utolsó ilyen 1859-ben volt. Talán egyszer egy évezredben van egy hatalmas 40x-es napkitörés. Napunk körülbelül 11 évenként éri el maximális erejét. Minden egyes maximumban erős napkitörések várhatóak.

Úgy tűnik, közeledünk az új napenergia maximumhoz. A napunk egyre erősebb, mint látható. Az új napciklusok, amelyek várhatóan körülbelül egy év múlva (2025 körül) kezdődnek, kiterjedt napkitöréseket produkálhatnak, amelyek a Föld mágneses mezejének összeomlásához vezethetnek, talán 20%-os valószínűséggel. Ezután a szokásos erőteljes napmaximum okozhatja az összeomlást és a sarki eltolódást. Ha ismét valami olyasmi történik, mint a Carrington esemény, az biztosan pólusváltást fog okozni. Amikor ez megtörténik, a Nap részecskékkel bombázza a Földet, és a bolygó mágneses mezeje összeomlik, és ezek a részecskék elérik a felszínt. Ha a részecskék elég erősek, akkor folyamatos tüzeket, földrengéseket, vulkánkitöréseket hoznak létre. Ha pedig túl erősek, akkor fizikai pólusváltást válthatnak ki.

Föld mágneses mező

Érdekes megfigyelni, hogy a tudósok előrejelzése, mennyire szembemegy a tényleges adatokkal. Amint azt láthatjátok, sokkal erősebb, mint ahogyan azt ők gondolták. Ez egy nagyon erős napmaximum lesz. Egyesek szerint ez idén, mások szerint pedig 2025-ben. És a fizikai pólusváltás nagy valószínűséggel a napmaximumban fog bekövetkezni, ám a fényerők valószínűleg meg fogják ezt akadályozni. Tehát annak a valószínűsége, hogy a pólusváltás ebben a napmaximumban következik be, talán 10-15 százalék. Valószínűbb, hogy a következő napmaximumban fog bekövetkezni, ami 2036-2037 körül lesz. Vagy még ennél is valószínűbb, hogy 2049-ben. A végső Galaktikus Pulzálás nagy valószínűséggel egy későbbi ponton fog bekövetkezni. De maga az Esemény, amely a cabal és a sötét erők fizikai eltávolításáról szól, ennél sokkal, de sokkal hamarabb várható.

A teljes sötétség rendkívül felgyorsult kitakarításánál tartunk, úgyhogy minden kezd megőrülni. Az összes lefojtott sötétség a felszínre tör. Ez a megtisztulás fázisa. Amikor ez a folyamat a tetőfokára hág, az az Esemény (kritikus hőáramlás) pillanata. Tehát ez lesz a legőrültebb pillanat. De ez nem a Galaktikus pulzus pillanata. Ez nem a pólusváltás pillanata. Nem a Mikro Nova esemény pillanata. Ez a Fényerők pillanata, amikor beavatkoznak a bolygó felszínén, eltávolítják a sötét erőket, és megkezdik az emberiség gyógyításának folyamatát. Ezután az emberiségnek lesz némi ideje, hogy keresztülmenjen a gyógyulási folyamaton, és felkészüljön a pólusváltásra, vagy a közelgő Napkitörésekre, vagy a Galaktikus Szuper hullámra.

2024. január 27., szombat

A pénzügyi rendszer vége

Nem mi használjuk a pénzt, hanem a pénz használ minket. A pénz csak egy kinyomtatott papírdarab, ami értéktelen. Manapság már fizikailag meg sem fogható a legtöbb esetben és csupán egyesek és nullák sora a digitális rabszolgarendszerben. Nincs olyan, hogy saját pénz. Ami hozzád kerül, azt elköltöd ételre, italra, szórakozásra, tárgyra, szolgáltatásra, utazásra. Mindig visszajuttatod a rendszerbe. Nálad csak átutazik az értéktelenségével együtt. Ha sok pénzt felhalmozol és spórolsz fizikailag, vagy digitálisan az szintén értéktelen és illúzió, hiszen csak van, és amint elköltöd, mert valamennyi részét elfogod, akkor megy vissza a körforgásba ismét. Csak elhitették velünk, hogy értéke van, hogy irányíthatóvá tegyenek minket. Mi adtuk a kezükbe a hatalmat és a behódolást. Valójában nincsen semmink és a pénz egy nagy illúzió és szükségtelen dolog. Ez csak az irányítás eszköze. Magát a földi mátrixot és a mindennapi életünket tették megkeseredetté a kitalált pénzrendszertől. A sok ehhez társult negatív érzelemről, történésről, hatásról nem is beszélve. Hogy nekünk soha nem lesz annyi pénzünk, mint a leggazdagabbaknak. Vagy legalábbis annyi, hogy ne fájjon a fejünk semmi pénzügyi, megélhetési dolog miatt. Szándékosan ezért lett kitalálva az egész, hogy ezen rágódjunk sokat és motiváljanak minket a rabszolgamunkákra, a túlélő üzemmódra. A hírekben és mindenhol mindig a pénzzel kapcsolatos híreket nyomják, nem véletlenül. Elénk teszik, hogy lássuk nekünk mi nem lesz soha és elhitetik velünk, hogy csak egy porszemek vagyunk. Mivel annyira félnek attól, hogy ráébredünk a valóságra.

Ez az egész hamarosan kártyavárként omlik össze. Aki hiszi, aki nem, aki készen áll, aki nem. Az egész rendszer véget fog érni rövidesen. Porig fog égni az egész pénzügy és hatalmas felszabadulás lesz a vége. Ez sokkal többről szól, mint csak a földi dolgokról. Messzebbre nyúlik ez az egész. Nem tartható már tovább ez az állapot. A rengeteg előttünk álló változás és felszabadulás szerves része lesz ez a folyamat is. Szükségszerű lesz a további lépésekhez.

 
 
Szóval senkinek ne fájjon emiatt a feje egy percre sem, hiszen már meg vannak számlálva a napjai ennek az egész rendszernek. Egyenlőség lesz és nélkülözés nem lesz az anyagi javakban, amely mivel csak egy szükségtelen dolog alapvetően, átmeneti lesz. De mindennel sorban kell haladni, mivel nem lehet egyről a kettőre lerombolni az egész rendszert teljesen, mert az nagy zűrzavarhoz vezetne. A legvégén nem lesz szükség egyáltalán pénzre. A pénz egy barbár, kitalált, manipulációs dolog. Elérjük a tudatosság azon fokát majd közösön, amikor teljesen eltűnik. A jelek már elkezdődtek. Egyszóval kezdjük el már most előre elengedni (főként érzelmileg, kötődésileg), hogy kevesebb dolgunk legyen a jövőben ezzel, hiszen lesz elég más terület is, amelyeken szükséges lesz a fejlődés, gyógyulás, elengedés.

2023. május 22., hétfő

Élet az új Földön

Az élet az új Földön, miután már a föld is átment a teljes átalakuláson és megtisztuláson maga lesz a földi mennyország. Mint a hernyóból sok nehézségek árán kikelt pillangó. Így leszünk igazán erősek, ahogyan keresztül megyünk az úton. Egy teljesen új minőség, amiből valójában eredünk, hiszen a hernyó is a lepke lárvája, utódja. Magunk mögött lesznek a nehézségek és az intenzív átmeneti folyamatok. Lenyugodnak a kedélyek, ugyanakkor rengeteg új inspiráció, változás és csoda jön. Vibrálóan élénkek lesznek a színek, hiszen magasabb vibrációban lesz az egész bolygónk. Teljesen más lesz az atmoszféra. Nem csak az élőlények, de a Föld is a Fénytestével ragyog majd, amely messziről látható lesz Galaxis szerte. A levegő feltölt életerővel miközben lélegzünk, teljesen oxigéndús. A zöldellő fák és növények, valamint a vizek és folyók, de még az égbolt is olyan látványt nyújt, mintha egy túlexponált színes, tökéletes hangulatú dokumentum filmet néznénk. Nem lesznek korlátok többé. Szabadon utazhatunk és tapasztalhatunk a világmindenségben. Megnyílnak előttünk az univerzum kapui. Megannyi bolygó és élet létezik a bolygónkon túl is. Végre csatlakozhatunk Galaktikus testvéreinkhez. A részévé válhatunk a nagyobb egésznek. Ahogy most külföldre utazunk és ismerünk meg új kultúrákat, úgy fog ez történni nagyban is, de korlátok nélkül.

Minden lehetőség a kezünk ügyébe kerül. Az Akasha lehetővé teszi számunkra, hogy hozzáférjünk az életünk és önmagunk eredetéhez, múltjához, ami egy egészen új szintre emeli az önfejlesztést. És persze a bolygó és az egész teremtés eredetéhez is hozzáférhetünk majd. Az új és emelkedett énünk az előző életeink helyszínein és lehetőségein keresztül tárul elénk, ami lehetővé teszi a megmaradt karmikus dolgok teljes elengedését és új lehetőségeknek való kitárulását az életünkben. Segítenek majd bennünket a különböző oktatási programok is. Az egyik legjobb változás a jövőben az, hogy a munkából (pénzkeresésből) adódó stresszek és a terhek eltűnnek. Az embereknek nagyjából négy órát elegendő lesz dolgozniuk abban, amit önmaguk választanak. Ezt is azért, hogy az új társadalom harmonikusan működhessen, fejlődhessen. A munka az élet része és annak egyik örömmel teli pillanata lesz, nem pedig egy teher.

A lélekcsaládokkal és lélektársakkal a kapcsolatok az életünk egy nagyon fontos részévé válnak. Az emberek élvezik a másokkal való kapcsolódást, ami azt jelenti, hogy az emberek kapcsolatai sokkal egészségesebbek és harmonikusabbak lesznek. Megtapasztaljuk az önfejlesztést és az önképzést, ami lehetővé teszi, hogy jobban megismerjük magunkat és felfedezzük a világot, környezetünket, önmagunkat és másokat is. Kapcsolatba kerülünk a természettel és az igazi Teremtő hatalmas tudással is. Megértjük az igazi Isten Forrás fogalmát.

A zene és a művészet is az életünk egy másik új dimenziójává válik, ahol az emberek igazán kifejezhetik önmagukat. Nemcsak zenei, vagy művészi élményként lehetséges ez, hanem lehetőségként arra, hogy az alkotói oldalunkat megismerjük és a világgal való kapcsolatunkat mélyebb szintűvé tegyük. És természetesen a humor a jövőbeni is életünk egy fontos része lesz, ami egyszerre lehetővé teszi számunkra a szórakozást, a kikapcsolódást és a magasabb tudatszintű gondolkodást is valamint a mély összekapcsolódást. Az embereknek lehetősége van arra, hogy nyitottak és támogatóak legyenek egymással szemben, hogy jobban megértsék egymást és hogy gazdagabb és harmonikusabb életet éljenek. A jövő izgalmas, harmonikus, szeretettel teli és inspiráló.

Azok számára, akik nyitottak, akik kíváncsiak és akik változást akarnak, mindenképpen hatalmas kaland és megtapasztalás vár. Akik készen állnak a nagy spirituális ugrásra, fejlődésre, azoknak meg lesz erre a lehetőségük. Ilyen egyedülálló lehetőség aligha akadt sűrűn a világmindenség történelmében. Testünket megtartva, megfiatalodva, Fény testünket lehívva alakulhatunk át és vehetünk részt az új szabad Galaktikus közösségben, amely nem csak a Földre korlátozódik. Az életkor jócskán menő és igazából eltűnnek az ilyesfajta korlátok is.

A szobák és a közösségi terek is többnyire körkörösek lesznek, hogy felerősítsék a lakók energiamezőit. A bútorrend is körkörös elrendezésű lesz. A bútorokat bármilyenre módosíthatod. A multimédiás kommunikációs eszközök holografikus képeket vetítenek ki. A szónikus zuhany által nincs szükség toalettre, vagy fürdésre. A replikátor elkészíti bármilyen étel pontos másolatát, vagy újat hoz létre. A gyógyító, regeneráló kamrákról nem is beszélve. A megannyi új technológiákat lehetne még sorolni. Ezek mind már régóta léteznek, csak el voltak zárva előlünk, akárcsak megannyi információ és tudás is.


Olyan dolgok várnak ránk, melyeket most csodának tekintünk, de valójában maga az új és felszabadító valóság lesz a jelenlegi állapotból. Vizualizáljuk a mielőbbi megteremtése érdekében. Érezzük, ahogyan részesei és átélői leszünk a folyamatoknak
 
 

Mi magunk leszünk a manifesztációja a változásnak és a szeretettel teli új Föld létrejöttének.

2023. április 23., vasárnap

Fény portál aktiválás

2023.05.01-én, hétfőn, magyar idő szerint este 19:06 órakor ismét egy hatalmas világmeditáció lesz. Nem is akármilyen, hiszen ez életünk eddigi legerőteljesebb bolygószintű aktiválása lesz. Az Esemény előtti utolsó fázisba lépünk energetikailag is. Tudjuk, hogy sok a késés, éppen ezért itt az ideje, hogy mindenki rászánjon 20 percet a meditációra. Az időpont is megfelelő, ráadásul a munka ünnepe lesz majd azon a hétfőn.

Az alábbi posztban említett meditáció Facebook eseménye.

https://www.facebook.com/events/1445827526209498

A magyar nyelvű vezetett meditáció.

https://youtu.be/8hNzLRKskqo

Bővebb részletek a meditációról.

https://hungarian.welovemassmeditation.com/2023/03/terjesszetek-feny-portal-aktivalas-2023.html

A magyar nyelvű vezetett meditáció letölthető MP3 fájlban is az alábbi linkek egyikéről.

https://drive.google.com/file/d/17HODt8PcQGxnsUePggMpeJ3YbQs9_yAF/view?usp=sharing

https://easyupload.io/c6yl5t

Ha egyik sem működne valakinek, írjon a davidalaje kukac gmail pont com e-mail címre üzenetet.

A meditáció javasolt időtartama 20 perc. Jöjjenek az instrukciók.

1. Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz.

2. Jelentsd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt arra, hogy segítségével megnyíljon a Fény Portálja.

3. Hívd be az Ibolyalángot annak elsődleges Forrásából, hogy hozza létre a védelem körét körülötted a meditáció alatt és után. Kérd meg, hogy alakítson át mindent, ami nem szolgálja a Fényt.

4. Képzelj el egy ragyogó fehér Fényoszlopot, amely a Kozmikus Központi Napból kiáradva, szétszóródik e világegyetem összes galaxisának Központi Napjához, és átáramlik az M87 galaxis Központi Napján is. Majd képzeld el, hogy ez a Fény aktiválja a Galaktikus Központi Napot, majd áthalad a galaxisunkon, majd belép a Naprendszerünkbe, és áthalad a Naprendszerünk összes Fénylényén, majd a Föld bolygó összes lényén, majd a testeden keresztül a Föld középpontjába.

5. Képzeld el, hogy ez a Fény átalakít minden megmaradt sötétséget a Földön, meggyógyít minden egyenlőtlenséget, véget vet minden háborúnak, eltöröl minden szegénységet, és bőséget hoz az egész emberiségnek. Képzeld el az emberiség nagy spirituális ébredését és a pozitív földönkívüli fajokkal való kapcsolatfelvételt. Képzeld el a Vízöntő Korszak új nagy Kozmikus Ciklusának kezdetét, amely tiszta Fényt, Szeretetet és Boldogságot hoz minden lénynek a Földön.

Ez az aktiválás egy nagyon erőteljes ciklus befejezésének pillanatában történik. Ez a pillanat kijelöli azt a pontot, amikor a Galaktikus Központból származó energia teljes erővel elkezd áramlani a bolygó felszíne felé, mivel az idő fogytán van. Ha sikerül 144.000 önkéntest összegyűjtenünk erre az aktiválásra, akkor a Galaktikus Központ energiája kiegyensúlyozott módon lehorgonyozódik a bolygó felszínén. Ez fogja biztosítani a leggyorsabb és legharmonikusabb átmenetet ennek a bolygónak, és valójában az egész bolygó energetikai frissítését fogja megteremteni.

Egyébként dolgozik az ellen oldal ismét a pozitív, eseményt felgyorsító, átmenetet megkönnyítő meditációnk ellen, de egy másodpercig sem adunk energiát ennek (eddig sem adtunk soha), sőt még nagyobb erőt ad, hogy el kell végeznünk együtt, minél többen. Legyen egy hatalmas, epikus áttörése a Fénynek. Nyilvános a teljes meditáció videója, szövege és hanganyaga is, nincs semmi titok benne. Sokan megelégeltük a késéseket és az itteni szituációt ugye? Akkor ideje cselekednünk és végre manifesztálni, mindazt amire várunk régóta, a változásra, eseményre, felemelkedésre, Galaktikus testvéreinkkel, lélekcsaládjainkkal, ikerlángunkkal való találkozásokra, egyesülésekre. Rengeteg minden vár ránk, vegyük ki az aktív részünket és szánjunk rá 20 percet.

Azóta, mint kiderült a kritikus 144.000 létszámot biztosan meghaladtuk, tehát sikeres volt a meditációnk. További frissítések ezzel kapcsolatban is a szokásos módon többek között Cobra blogján és az Ellenállás blogon vagy a Cobra magyar telegramon található.

A bejegyzés utoljára frissítve: 2023.05.05

2023. március 25., szombat

A második ébredés

Sokan talán már elérkeztünk úgymond a második ébredésünkhöz. Ahol megszűnnek a különböző, beharangozott időpontok és dolgok várása is. Talán meginoghat a hitünk, de ne feledjük, hogy ez természetes és az út része. Vajon miért tart ilyen sokáig a bolygó és az emberek felszabadítása? Mióta várjuk már kiéhezve? Talán magunk sem tudjuk. Éljük az életünket, ahogy tudjuk. A szívünk vezesse az utunkat. Engedjük meg, hogy csak tapasztaljunk és ne azonosuljunk a személyiségünkkel. Amikor a dolgok el fognak indulni körülöttünk azt tudni fogjuk, talán ezt a részét befolyásolni sem tudjuk drasztikusan a nem megfelelő felébredettségi szintek és a túl sok negatív erő és behatás miatt.


Ne magunkat és a folyamatosan minket segítő pozitív felsőbb erőket ostorozzuk ezek miatt. Mert erről a negatív (elsődleges) anomália tehet, minden negatív fő forrása. Soha nem tartott még semmi örökké. Csináljuk, amit helyesnek vélünk és a sors majd korrigál, alkalmazkodik, vagy vezet. Mindig csak a nagy elvárások és reménykedések miatt történtek a csalódások. Ezeket fel kell adnunk, hiszen nem szolgálnak magasabb célt. A Teremtő tényleg a legutolsó pillanatig kivár, hogy minél erősebb lehessen az áttörés. Minden mérlegelve van és számításba van véve a megfelelő időzítéseket tekintve, ezt ne feledjük. Minden okkal történik és a megfelelő időben. Persze ennek ki örül? Ki ne szeretné azonnal a változásokat? Hát például mi, akik olvassuk ezen sorokat, biztos, hogy mielőbb szeretnénk. De itt látszik, hogy ez összetettebb folyamat, hiszen nem csak mi vagyunk a hatalmas képletben. Sokkal magasabb erők is munkálkodnak.

Így ideje kicsit visszazökkenünk a valódi kozmikus törvények és elvek talajára. Nem lehetünk ennyire önzőek, hogy a nem rálátásunkkal azt kívánjuk, hogy mielőbb legyen a végső felszabadulás. Nem számolva a következményekkel. Hiszen ez közel sem csak ennyiről szól. Nyilván a mátrixban vagyunk még a börtön bolygón, így nem érhetjük meg. Az eddigiek tartották bennünk a lelket az erőt és segített stabilizálni, vizionálni a pozitív idővonalakat, így természetesen semmi sem volt hiába eddig sem és ezután sem lesz.

Szóval mi lenne a tanács a felszabadulásig és a felemelkedésig? Fókuszban, központban, középpontban maradni a "realitás" talaján és azt tenni amit helyesnek vélünk, hiszen az vezet bennünket tovább. Nem elmenni az egyik és nem elmenni a másik végletbe. Megtalálni azt, hogy ebben mi segíthet nekünk, milyen kikapcsolódás, tevékenység, munka, meditáció, olvasás, sport vagy bármi más. Csinálni, vagy nem csinálni amit szeretnénk. Mi mást is tehetnénk? Jelen pillanatban korlátok között élünk. Ez ellen persze tehetünk nagyon sokat, de ne áltassuk magunkat, tudjuk jól, hogy a végtelenségig nem tudunk még elmenni, hiszen korlátozva vagyunk, de ellenállni és kitörni próbálni folyamatosan tudunk.

 

Fogadjuk el a jelenlegi történéseket, emelkedjünk felül rajtuk, miközben úgy cselekszünk, élünk és folyunk bele a láthatatlan szálakba, hogy tudjuk, hogy a felszabadulást és a továbbiakat idézzük elő (vagy kapcsolódunk bele) majd egy ponton. Ismerjük fel, hogy van ahol tudunk mit tenni, van ahol nem és ezekben legyen segítség a legbelső vezettetés. Ne a külső megvezettetés. Ami szükségszerűen kell, az meg elénk jön feldolgozásra, megértésre, elengedésre. Próbáljuk meg őszintén élvezni az életet amennyire tudjuk a felesleges (anomáliás) negatív, állandó rossz érzések helyett. Ne tápláljuk, így elgyengül. Szeressük magunkat annyira, hogy ezeket megengedjük. Aranyozzuk be a felszabadulás előtti kis időnket is. Miért is ne érdemelnénk meg, hogy elengedjük a negatív érzéseket és reakciókat, melyek mindenhonnan áradnak? Azért sem hat ránk. Lepattan rólunk. Függetlenek és szabadok vagyunk a korlátolt énünktől. A testünk egy jármű. Belülről nevessünk, hogy na, most én használlak ki téged, méghozzá pozitív dolgokra és érzésekre. Én irányítok. Én döntöm el mit érzek, mit teszek. Bármit tehetek, bárhogy dönthetek, bármikor változtathatok. Ne befolyásoljon senki más. Terelni persze terelhet. Vagy azonosulni is lehet ezzel vagy azzal. De. Én vagyok, voltam, leszek, függetlenül a színháztól, hitetlen világtól és a tapasztalás, hamis belénk vetített érzések jelen körülményitől.

Ettől vagyunk csodásak, hogy a végtelenségig kitartunk az igaz és a valódi mellett, mert minden porcikánk tudja jól, ha nem is érti, hogy milyen csodákért és a lelkünk milyen jövőjéért tartunk ki.

Válasz egy Facebook követőnk hozzászólására: Mi sajnos kevesek lennénk ehhez önmagunkban. Nem velünk egy szintű az elsődleges anomália. Részei vagyunk a felszabadulásnak, nagyon is, de közel sem kizárólagos résztvevői. Viszont szerves részei. Többek között erre is ment a reflektálás a bejegyzésben. Tény viszont, hogy mi tehetnénk a lehető legtöbbet. És itt kapcsolódik be, hogy nem is miattunk alakult úgy, hogy mégsem teszünk eleget, holott a lehetőség megvolna nagyobb szinteken ébredni és összefogni. A negatív oldal már rég beavatkozott, most ideje a pozitív oldalnak is egy újabb szinten, velünk és a kozmikus dolgokkal összhangban.

Most pedig jöjjön egy kis weboldal helyzetjelentés a végére, amely 2023.04.08-án frissült.

Kicsit ismét átfrissültek az oldal dolgai és a kinézete is. Illetve mostantól, egészen 2015 szeptember elsejéig visszamenőleg át lettek nézve a bejegyzések és a linkek is. 2012-2015 között egyenlőre nem. Valamint mostantól, ha mobilon, tableten nézitek az oldalt, akkor elvileg magától már a weboldalas verziót adja be (az oldalsó linkekkel együtt) és nem a lebutított sima változatot. Persze ez módosítható külön is, ha valaki másképpen szeretne olvasni. Ha jobb alul a fordító rész nem jönne be valakinek, akkor érdemes ráfrissíteni egyet az oldalra.